Zagyvarékas címere
Akadálymentesített változat
Szechenyi 2020

Híreink

Tájékoztatás áramszünetről


Tájékoztatás áramszünetről


Menetrendi információ


Tájékoztatás áramszünetről


Tájékoztatás áramszünetről


Tájékoztatás áramszünetről


Tájékoztatás eboltásról


Tájékoztató tanév eleji támogatás igényléséről


Vágányzári információ


Tájékoztatás áramszünetről


Tájékoztatás szúnyoggyérítésről


Tájékoztatás áramszünetről


Tájékoztatás egyéb szűrésekről


Tájékoztatás tüdőszűrésről


Tájékoztatás kormányablak busz ügyfélfogadásáról


Tájékoztatás élelmiszer csomagokkal kapcsolatban


Tájékoztató áramszünetről


Tájékoztatás áramszünetről


Tájékoztatás szúnyoggyérítésről


Tájékoztatás kormányablak busz ügyfélfogadásáról


Megemlékezés néhai Dr. Simon Istvánról

Tisztelt Lakosság!

 

2021. július 2-án pénteken 18 órakor megemlékezést tartunk Dr. Simon István sírjánál halálának 9. évfordulóján.

 

Mindenkit tisztelettel várunk.

 

                                             Kurucz László Árpád

                                                 polgármester


HŐSÉGRIADÓ A KATASZTRÓFAVÉDELMI SZÚNYOGIRTÁSRA VONATKOZÓAN

Tisztelt Lakosság!

 

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzési adatait, valamint a Nemzeti Népegészségügyi Központ szakmai ajánlását figyelembe véve az országos tisztifőorvos másodfokú hőségriasztást adott ki az ország egész területére 2021. június 28-án 12 órától 2021. június 30-án 24 óráig. (https://www.katasztrofavedelem.hu/29/hirek/253192/szerda-ejfelig-ujabb-hoseghullam)

 

A légi kémiai kezelések a hőségriadó után a pótnapokon vagy új határidő megküldésével kerülnek elvégzésre, melyről értesíteni fogjuk a lakosságot.

 

                                                                        Kurucz László

                                                                        polgármester


Tájékoztatás szúnyoggyérítésről


Tájékoztatás szúnyoggyérítésről


Tájékoztatás tanév végi támogatásról

Csatolt fájlok:
Közzétéve: 2021.06.16

Tájékoztatás szúnyoggyérítésről


Tájékoztatás buszmenetrend változásról


Tájékoztatás földi szúnyoggyérítésről


Tájékoztatás szúnyoggyérítésről


Tájékoztatás áramszünetről


Vágányzári információ


Vágányzári információ


Tájékoztatás kormányablak busz ügyfélfogadásáról

Csatolt fájlok:
Közzétéve: 2021.06.04

Hirdetmény

Csatolt fájlok:
Közzétéve: 2021.05.28

Formanyomtatvány rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultsághoz és hátrányos helyzet megállapításához


Környezettanulmány hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet megállapításához


Tájékoztatás kormányablak busz ügyfélfogadásáról.


Útfelújítási munkálatok kezdése

Közzétéve: 2021.04.28


Tájékoztatás áramszünetről

Közzétéve: 2021.04.12


Tájékoztatás!

Közzétéve: 2021.04.09


Jász Nagykun-Szolnok megyei Foglalkoztatási Osztály tájékoztatója

Közzétéve: 2021.04.09


Vágányzári információ!

Közzétéve: 2021.03.26


Rendőrségi felhívás, tájékoztató -COVID19 helyzettel kapcsolatban

Közzétéve: 2021.03.24


Tájékoztatás áramszünetről

Közzétéve: 2021.03.24


Vágányzári információ!

Közzétéve: 2021.03.23


Tájékoztatás vízszolgáltatás szüneteltetéséről

Közzétéve: 2021.03.19


Általános iskola 1. évfolyamra történő beíratkozás

Közzétéve: 2021.03.16


Lakossági tájékoztató gépjárműadó fizetéséről

Közzétéve: 2021.03.03

TISZTELT ADÓZÓK!

A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 2021. január 1-től hatályos 9.§ (1) bekezdése szerint a gépjárműadóval kapcsolatos adóhatósági feladatokat az állami adó és vámhivatal látja el. Ezzel összhangban az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) 274/I. § (4) bekezdése akként rendelkezi, hogy az önkormányzati adóhatóság kivetéssel állapítja meg a 2021. január 1-jét megelőző időszakra vonatkozó belföldi gépjárművek adóját.

 

Fenti rendelkezések értelmében tehát 2021. január 1-től a 2021. évre vonatkozó gépjárműadót a NAV felé kell megfizetni. A hivatal fogja az adózóknak kiküldeni a fizetendő összegről szóló határozatokat. Önkormányzatunkhoz csak a 2020. december 31-ig esedékes tartozásokat kell megfizetni.

 

Ha a 2021. évre esedékes gépjárműadó tévesen hivatalunkhoz érkezik be, azt írásos kérelemre az esetlegesen más adónemben fennálló tartozás levonása után visszafizetjük ügyfeleinknek.

 

Zagyvarékas, 2021. 03. 01.

 

                                                                                                           Dr. Fekete Nóra

                                                                                                                     jegyző


Lakossági tájékoztatás közterületek tisztántartásáról

Közzétéve: 2021.02.23

Tisztelt Zagyvarékasi lakosok!

 

Zagyvarékason az elmúlt években megszokássá vált, hogy a magántulajdonban lévő ingatlanok előtti járdaszakaszról, a vízelvezető árkokból az önkormányzatnál közfoglalkoztatási jogviszonyban álló dolgozók szedték a szemetet. Az elmúlt évben a közfoglalkoztatásban jóval kevesebb főt foglalkoztathattunk, és ez így lesz az elkövetkezendő időszakban is. Ezért felhívom a lakosok figyelmét a település köztisztaságáról szóló 14/2008.(VI.27.) önkormányzati rendeletben (továbbiakban: Rendelet) foglaltakra.  

A Rendelet 3. §  bekezdése szerint:

(1) az egyes ingatlanok tisztántartásáról az ingatlan tulajdonosa, kezelője, tartós használója, illetőleg haszonélvezője, a bérleti jogviszonyból származó kötelezettsége szerint a bérlő köteles gondoskodni.

(2) Ha a jogszabály eltérően nem rendelkezik a tulajdonos köteles gondoskodni:

                a) az ingatlana előtti járdaszakasz, járda hiányában 1 m széles területsáv, illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület,

                b) a járdaszakasz melletti árok és annak műtárgyai tisztántartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról.

(3) A szórakozó, vendéglátó és árusító helyek előtti járdaszakaszt – a nyitva tartás ideje alatt – a tulajdonos, illetve a használó köteles tisztán tartani és a hulladékot eltávolítani.

 

Természetesen a közterületi parkok, terek, játszóterek, önkormányzati intézmények előtti terület, valamint a buszmegállók tisztántartása továbbra is az önkormányzat feladata. 

Kérem, hogy a fentieket figyelembe véve településünk tisztaságáról, környezetünk megóvásáról közösen gondoskodjunk.

 

                                                               Kurucz László

                                                               polgármester


Tájékoztatás

Közzétéve: 2021.02.17

Ezúton tájékoztatjuk a T. Lakosságot, hogy a Magyar Közútkezelő Nonprofit Zrt. igazgatójával egyeztetve a csúszásmentesítést 1 órán belül megkezdik a körforgalom és a község belterülete között.

Az RékasSzolg Közhasznú Nonprofit Kft. dolgozói jelenleg is sózzák a bekötő utat annak ellenére, hogy az a Közútkezelő feladata, mivel az út az ő kezelésükben van.

Megértésüket köszönjük.


Vágányzári információ!

Közzétéve: 2021.01.29


Tájékoztatás

Közzétéve: 2021.01.28


Tájékoztatás tervezett áramszünetről

Közzétéve: 2021.01.28


Tájékoztatás!

Közzétéve: 2021.01.20


Tájékoztatás

Közzétéve: 2021.01.13

Tisztelt Lakosság!

A COVID-19 koronavírus járványhelyzet miatt a Foglalkoztatási Osztályról kihelyezett 2021. január 14-ei személyes jelentkeztetés elmarad, helyette ügyintézőink telefonon veszik fel a kapcsolatot Önnel. Amennyiben elérhetősége regisztrációja óta változott, vagy telefonszámot korábban nem adott meg, kérjük hívja az alábbi telefonszámok egyikét (56/795-113; 56/795-114; 56/795-136;) vagy keressen minket e-mailben a szolnokjh.fogl@jasz.gov.hu címen.

A következő kihelyezett jelentkeztetés időpontja várhatóan: 2021. április 15. (abban a szerencsés esetben, ha a korlátozás megszűnik) Amennyiben ügyét személyesen kívánja intézni, időpontot a 56/795-1010-es telefonszámon kérhet.


Hulladéknaptár 2021


Tájékoztatás áramszünetről

Közzétéve: 2021.01.04


Tájékoztatás


Áldott, békés karácsonyt!

Közzétéve: 2020.12.15


Tájékoztatás hídlezárásról

Közzétéve: 2020.12.14


Tájékoztatás áramszünetről

Közzétéve: 2020.12.10


Tájékoztatás!

Közzétéve: 2020.12.10


Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok elbírálása

Közzétéve: 2020.12.08


Pályázati kiírás Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői munkakör betöltésére pályázati kiírás

Közzétéve: 2020.11.30


Bölcsőde vezetői munkakör betöltésére pályázati kiírás

Közzétéve: 2020.11.30


Tájékoztatás

Tisztelt Lakosok!

A covid-19 koronavírusos megbetegedés az utóbbi hetekben jelentősen elterjedt községünkben is.

Mostanában sokan telefonegyeztetés nélkül keresték fel a háziorvosokat, ami nagyon veszélyes.

Mostantól telefonos egyeztetés nélkül senki nem mehet be a rendelőbe. Az ajtók zárva lesznek. Felhívom figyelmüket, a maszkok használatára a kijelölt helyeken. A maszkot nem használók figyelmét minden esetben udvariasan, de nyomatékosan hívjuk fel a maszk használatára. A vírusos megbetegedések visszaszorítása érdekében kérek minden zagyvarékasi lakost, hogy a megelőző intézkedéseket maradéktalanul tartsák be mindannyiunk érdekében.

Kurucz László

polgármester


Pályázati kiírás gazdasági vezető munkakör betöltésére

Közzétéve: 2020.11.17


Gyermekvédelmi támogatás kifizetése

Közzétéve: 2020.11.17


Tájékoztató Kormányablak busz szolgáltatás szüneteléséről

Közzétéve: 2020.11.11

 

TÁJÉKOZTATÁS

Ezúton tájékoztatjuk a T. Lakosságot arról, hogy a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Mobilizált Kormányablak Ügyfélszolgálata (Kormányablak busz)

 

a kialakult COVID-19 járványhelyzet miatt bizonytalan ideig nem vehető igénybe.

 

Fentiekre tekintettel a meghirdetett 2020. november 13-ai (péntek) ügyfélszolgálati időpont is elmarad.

 

Zagyvarékas, 2020. november 11.

 

                                           Zagyvarékas Község Önkormányzata


Tájékoztatás áramszünetről

Közzétéve: 2020.11.10


Kormányablak Busz

Közzétéve: 2020.10.29


Ügyfélfogadási rend változás!

Közzétéve: 2020.10.27


Tájékoztatás

Közzétéve: 2020.10.22


Lakossági tájékoztató

Közzétéve: 2020.10.21


Tájékoztató a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatról

Közzétéve: 2020.10.19


Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyvamenti Integrált Központ magasabb vezetői megbízás munkakör betöltésére

Közzétéve: 2020.10.15


Kormányablak busz

Közzétéve: 2020.10.07


Állás lehetőség


Tájékoztatás áramszünetről

Közzétéve: 2020.10.01


Munkaterület!! Engedély nélkül belépni tilos!!

Közzétéve: 2020.09.29


Vágányzári információ!

Közzétéve: 2020.09.24


Tájékoztatás áramszünetről!

Közzétéve: 2020.09.17


Tájékoztatás

Közzétéve: 2020.09.17


Tájékoztatás

Közzétéve: 2020.09.07


Tájékoztatás tanévkezdési támogatás igényléséről

Közzétéve: 2020.08.31


Tájékoztatás eboltásról

Közzétéve: 2020.08.27


Pályaépítési munkák

Közzétéve: 2020.08.17


Pályázati kiírás RékasSzolg Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgató munkakör betöltésére

Közzétéve: 2020.08.17Tájékoztatás ügyfélfogadási szünetről

Közzétéve: 2020.08.11


Tájékoztatás tüdőszűrés elmaradásáról!


Tájékoztatás üzemszünetről

Közzétéve: 2020.08.06


Szúnyoggyérítés

Közzétéve: 2020.07.21


Tájékoztatás szúnyoggyérítésről

Közzétéve: 2020.07.13


Zagyvarékas Község Helyi Választási Bizottságának 1/2020(VII.07.) határozata


Piaci árusítás

Közzétéve: 2020.06.12