Zagyvarékas címere
Akadálymentesített változat

Égszínkék Óvoda

Gratulálunk

A Zagyvarékasi Égszínkék Óvoda dolgozói, és óvodásai nevében nagy szeretettel, és köszönettel gratulálunk Nagy Gáborné Zsuzsika óvónéninek, aki 30 éve, dolgozik óvodapedagógusként. Szorgalmas, lelkiismeretes munkájával segítette, támogatta a zagyvarékasi óvodás gyermekek előre haladását.

Kívánunk a továbbiakban jó egészséget, és munkájában sok örömöt és sikereket!

Sok szeretettel köszöntjük, Kézérné Szabó Orsolyának a Szülői szervezet vezetőjént,  és hálásan köszönjük a 8 éven át végzett munkáját, mellyel segítette a szülők  a gyermekek  és az óvoda  közötti közvetlen kapcsolatartást. Odaadó munkájával, a rendezvényeink  lebonyolításában, anyagi és tárgyi támogatással, a szülői szervezet  pénztárának kezelésével, aktívan kivette részét a közösségért végzett munkából.

Köszönjük a Zagyvarékasi Égszínkék Óvoda óvodásai, dolgozó, és a szülők nevében a önzetlen  támogatást!

 


Gyermeknapi üdvözlet

Kedves Égszínkék óvodás gyerekek!

Nagyon boldog gyermeknapot kívánunk, az óvoda valamennyi dolgozója nevében!

Osvát Erzsébet: GYERMEKNAPRA

Napsugár, napsugár, ragyogj, süss ma szebben! Simogasd a gyerekeket lágyan melegebben!

Madarak, madarak, cinkék, csalogányok, köszöntő dalotok vígan csattogjátok!

Virágok, virágok, szegfűk, tulipánok, a lánykákat, a fiúkat virulva várjátok!

Hadd legyen ez a nap egy nagy örömének! Ezt kívánom én a világ minden gyermekének.

 


Anyáknapi üdvözlet

    Kedves  Édesanyák, Nagymamák!   

Az idei évben sajnos elmaradt az Anyáknapi Gála ahol a gyermekeik , köszönetet mondhattak volna

azért a sok jó ért, a sok szeretetért, gondoskodásért amit csak is

az édesanyák, nagymamák képesek nyújtani.

De most itt, ezúton ezzel a szép csokorral, szeretnék köszönetet mondani gyermekeik nevében,

és köszönteni azokat akiket a gyerekek legjobban szeretnek, az ÉDESANYÁKAT!

Kívánom legyenek nagyon boldogok, egészségesek, hogy még sokáig szerethessék a gyermekeiket!

 

  

A Zagyvarékasi Égszínkék óvoda valamennyi dolgozója nevében:

Baloghné Lakatos Márta


Húsvéti rajzverseny dijazottjai

Kedves szülők és gyerekek!

Gratulálok minden pályázónak, akik  részt vett a meghirdetett húsvéti tojásfestő és rajz versenyen!

Gyönyörű, és nagyon kreatív munkák születtek! Már minden résztvevő megkapta a jutalmát egy szép oklevelet édességet, és egy kis rajz füzetet.

De igértem itt az óvoda honlapján is ismertetjük a pályázók névsorát, akikra nagyon büszkék vagyunk:

Katica csoport

Balogh Zoltán

Bognár Liliána

Kárpáti Laura

Oláh Olivér

Orsós Mira

 

Süni csoport

Czenke Lia

Három Enikő

Kálai Jázmin

Kolyvek Viktória

Lugosi Liliána

Rácz Mirella

Zaka Dávid

Zsákai Csenge

 

Nyuszi csoport

Kohári Zora

Lázók Kevin

Molnár Noel

Munkácsi Brigitta

Nagy Rebeka

Nagy Rita

Orsós Levente

Szabó Zsófia

 

Mókus csoport

Dienes Zselyke

Guth Liliana

Jóljárt László

Kárpáti Zsófia

Kincses isztina

Péva Erik

Tóth Benedek

Zsákai Hanna

 

Maci csoport

Bihari Anna

Jóljárt Zoltán

Lázók Norbert

Major Erik

Orsós Tibor

Poros József

Rácz Attila

Rácz Lilien

Révész Nimród

Sánta Katalin

Tóth Alexandra

Zsákai Kevin

Az alábbi mappában megtekintheti bárki beérkezett képeket:

https://photos.app.goo.gl/PgFUwbKsm8UXpaGH6 

https://photos.google.com/share/AF1QipMpQyZsA3H6T-NF6ImCPTAojhhopbIv0nYh_gSd_2T5Ydc-hJ1Ug_A7_H4s1i32dA?key=S0g4c09XLXZ4OE5jbVd2OVZ3SmdrSC12ZEhwTjNB  


Tájékoztató Iskolai beiratkozásról

Kedves szülők!

Hamarosan elérkezik az iskolai beiratkozás ideje. A jelenleg kialakult vészhelyzet miatt a plakáton megfelelő módon tudják gyermekeiket beíratni a 1. osztályba.

Ezen a linken pedig tudnak jelezni ha a Zagyvarékasi Damjanich János általános iskolát választják gyermeküknek, illetve feltehetik kérdéseiket ha valamiben tájékoztatásra lenne szükségük!


Húsvéti üdvözlet

A Zagyvarékasi Égszínkék Óvoda és Konyha nevében kívánok

minden kis óvodásunknak és családtagjainak, támogatóinknak,

kellemes húsvéti ünnepeket!


Húsvéti pályázati felhívás


Óvodai beíratkozás 2020


Tájékoztató Óvodai beíratkozásról

Óvodai beiratkozás a 2020/2021-es nevelési évre

2020. március 27.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 8. § (2) bekezdése alapján minden gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét, a nevelési év kezdőnapjától (2020. szeptember 1-jétől) legalább napi négyórás óvodai nevelésre kötelezett. A rendelkezés célja, hogy gyermekeink érdekében a megfelelő életkorban kezdődhessen el közösségbe integrálásuk és felkészítésük a majdani iskolakezdésre.

A koronavírus terjedése okán kihirdetett veszélyhelyzet miatt a 2020/2021-es nevelési évre történő óvodai beiratkozások során a köznevelésért felelős miniszter határozata alapján javasoljuk, hogy a szülők az óvodákkal egyeztetve a következőképpen járjanak el:

Először nézzék meg a https://kir.hu/korzet honlapon, hogy melyik a lakóhelyük szerinti körzetes óvoda. Ha a szülő nem a kötelező felvételt biztosító óvodába szeretné gyermekét beíratni, akkor ezt a szándékát – a körzetes óvoda nevének és címének megjelölésével – elektronikus úton, telefonon vagy – különösen indokolt esetben – személyesen jelezze az általa választott óvoda vezetőjének 2020. április 17-ig.

A körzettel nem rendelkező óvoda a hozzá jelentkezőknek a beiratkozást 2020. április 2 – április 20. között tartja meg. A körzettel nem rendelkező óvoda a hozzá érkező szándéknyilatkozatok alapján folyamatosan készíti el a beiratkozások időpontjára vonatkozó beosztást, amelyről a szülőt haladéktalanul tájékoztatja; majd a gyermek felvételéről legkésőbb 2020. április 20-ig dönt, és erről írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt, illetve az érintett kötelező felvételt biztosító óvoda vezetőjét.

Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy a kötelező felvételt biztosító óvoda 2020. április 21-ig hivatalból felveszi a körzetébe tartozó azon gyermeket, akivel kapcsolatosan nem érkezett jelzés arról, hogy más óvoda felvette. A beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a gyermek első óvodai nevelési napján kerül majd sor. Ha tehát a szülő olyan óvodába szándékozik beíratni a gyermekét, amely egyébként is a kötelező óvodai felvételt biztosítja a számára, akkor nincs szüksége intézkedésre az óvoda felé. Az óvoda az ilyen gyermekekre számít, és a férőhelyet biztosítja számukra a szülő külön jelzése nélkül is. Ennek ellenére azt javasoljuk, hogy legalább telefonon vagy e-mailben vegyék fel a kapcsolatot az óvodával az ilyen esetekben is, és tájékoztassák a szülői szándékról, hogy a körzetes óvodába kívánják beíratni gyermeküket.

Felhívjuk a szülők figyelmét arra is, hogy amennyiben a kötelező felvételt biztosító óvoda a felvételi kötelezettsége teljesítése után további felvételi kérelmeket is teljesíteni tud, akkor az óvodának eljuttatott szándéknyilatkozatok alapján a beiratkozások időpontjára vonatkozóan az óvoda beosztást készít, amelyről az érintett szülőket tájékoztatja.

A kötelező felvételt biztosító óvoda a körzetébe nem tartozó gyermekek felvételére vonatkozóan 2020. április 30-ig dönt, és erről írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt és az érintett kötelező felvételt biztosító óvoda vezetőjét.

A hatékony beiratkozás segítéséhez összegyűjtöttük a legfontosabb kérdéseket és válaszokat

1. Hol találom meg a kötelező felvételt biztosító óvodát?
Az
Oktatási Hivatal honlapján (www.oktatas.hu) a KIR hivatali ügyek menüpont Köznevelési intézmények körzethatárait tartalmazó publikus nyilvántartás pontjában vagy a https://kir.hu/korzet oldalon elérhető az óvodai körzeteket tartalmazó nyilvántartás, ahol lehetőség van település, közterület vagy óvoda alapján is keresni. Ezenkívül az intézményekben, illetve a települési önkormányzatoknál a helyben szokásos módon tájékoztatják az érintetteket, így ha esetleg a saját közterületére vonatkozóan nem talál információt a Hivatal honlapján, úgy az önkormányzathoz fordulhat további tájékoztatásért.

2. Mi a teendőm, ha szeretném engedélyeztetni gyermekem óvodakezdésének elhalasztását?
A hatályos jogszabályi rendelkezések alapján a szülők – legkésőbb a tárgyév május 25-éig benyújtott – kérelemben kérelmezhetik a területileg illetékes járási hivatalnál gyermekük óvodakezdésének halasztását. A járási hivatal a szülői kérelem alapján, a gyermek jogos érdekeit szem előtt tartva felmentheti a gyermeket az óvodai foglalkozáson történő részvétel alól annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, ha ezt a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. A kérelem benyújtásával kapcsolatban forduljanak a lakóhelyük alapján területileg illetékes járási hivatalhoz.

3. Mi a teendőm, ha gyermekem bölcsődés, és még további egy évig a bölcsődében marad?
A bölcsődéknek legkésőbb 2020. április 15-éig jelezniük kell az Oktatási Hivatal számára, ha az óvodaköteles korba lépő gyermek a jogszabályokban meghatározott esetben további egy évig bölcsődei ellátásban vesz részt, és nem kezdi meg az óvodai nevelést. Ha gyermeke is érintett, kérjük, hogy mielőbb egyeztessen a gyermekét ellátó bölcsődével, hogy a szükséges bejelentést megtették-e a Hivatal felé, Ön pedig ne jelentkeztesse gyermekét ebben a beiratkozási időszakban óvodába.

4. Mi a teendőm, ha éppen külföldön élünk vagy költözünk, ezért gyermekem nem kezdi meg Magyarországon az óvodai nevelést?
A hatályos jogszabályok értelmében 2020. január 1-jétől abban az esetben, ha az óvodaköteles gyermek családjával éppen külföldön él, ezt a tényt az
Oktatási Hivatal részére be kell jelenteni. A bejelentéshez használható űrlap elérhető az Oktatási Hivatal honlapján (www.oktatas.hu) a Köznevelés menüpont Külföldi távozás bejelentése pontjából vagy a https://www.oktatas.hu/kozneveles/kulfoldre_tavozas_bejelentese oldalról közvetlenül. A bejelentőlap elektronikus kitöltését követően a kérelmet aláírva a következő postacímre kell megküldeni: Oktatási Hivatal Köznevelési Nyilvántartási Főosztály, 1363 Budapest, Pf. 19.

A koronavírus-járvány miatt a Kormány által kihirdetett országos veszélyhelyzetben az óvodai beiratkozás kapcsán kérem, hogy elsősorban a telekommunikációs eszközök segítségével (telefon, internet) tájékozódjon a kiválasztott óvoda beiratkozási rendjéről, illetve egyeztessen az óvodával, annak fenntartójával, hogy gyermeke beiratkozása személyes találkozás nélkül milyen formában tehető meg. Az óvodák és fenntartóik elérhetőségeit megtalálja a www.oktatas.hu/Köznevelés/Köznevelési közérdekű adatok/Köznevelési intézménykereső menüpontban.


Gyászhír

 

Szomorú szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették,

hogy a Zagyvarékasi Égszínkék Óvoda volt vezetője

Básti Béláné Zsuzsika óvó néni, elhunyt.

Emlékét szívünkben megőrizzük.

Búcsúztatásáról a család a későbbiekben gondoskodik

 

 


Tájékoztatás

Tisztelt Szülők!
Szeretnék mindenkit tájékoztatni, hogy a koronavírus (SARS-CoV-2) terjedése elleni megelőző intézkedésként, a kormány áthelyezte a döntés jogát a fenntartóra. hogy a helyi nevelési intézmények bezárásáról döntsön.
Ezért megfelelő óvintézkedés kezelésére a következőkről tájékoztatom önöket:
Az óvoda a képviselő testület döntése értelmében bezár, de indokolt esetben, folyamatosan ügyeletet tartunk a dolgozó szülők gyermekeinek. Melynek szükségességéről kérünk egy nyilatkozatot.
• Aki megteheti tartsa otthon a gyermekét, a vészhelyzet visszavonásáig. A gyermekek hiányzása igazoltnak lesz rögzítve.
Amennyiben szeretné igényelni a gyermeke részére a napi egy főétkezést, kérem telefonon, vagy az óvoda email címére, vagy pedig a gyermeke zárt csoportjába kérem jelezze.
ovoda@zagyvarekas.hu
Az étel elvihető saját, tiszta ételhordóban a Zagyvarékasi Óvoda konyháról, 5051 Zagyvarékas Iskola utca 12. 11:30-13:00 ig. a konyha esetleges bezárásáig.
De csak azok részére akik ezt előre jelezték, és a szükséges névsorban szerepelnek.
Az óvoda konyha dolgozóinak kérésére tájékoztatom az szülőket amennyiben a napi egyszeri meleg étkezést igényelték, és nem csak óvodás, hanem iskolás gyermek részére is szeretnék elvinni az ételt 12:00 óra után érkezzenek a konyhára.
A tumultus elkerülése végett 11:30-12:00-ig csakis az óvodás gyermekek szülei részére adják ki az ételt a konyha dolgozói.
Megértésüket köszönjük.
• 2020.03.17.-től az óvodába a feladatai ellátásával kapcsolatban álló személy, az óvoda dolgozói léphetnek be!
• Az óvodába csak kézfertőtlenítés után lehet belépni, melyre fertőtlenítő hatású folyadékot, illetve folyékony szappant biztosítunk.
• Az óvoda dolgozói, és a gyerekek számára is a kézfertőtlenítés kötelező.
• A beléptetés a kapucsengő használatával történik.
• Az óvoda 6:00-17:00 óráig tart nyitva.
• Köhögő, náthás gyermeket nem fogadunk az óvodában.
• Minden játékot, felületet folyamatosan fertőtlenítünk. Otthonról hozott játékot nem veszünk át.
• A gyerekek hazabocsájtása kapucsengő használata utáni jelzés követően, a gyermekek kiadásával történik az óvoda dolgozói segítségével.
Ha a család bármelyik tagjánál, egészségügyi probléma jelentkezik, azonnal forduljanak orvoshoz, gyermeküket tartsák otthon.
Kérem ezen intézkedéseket mindannyiónk érdekében betartani szíveskedjenek!
Kérem a csoportok zárt közösségi oldalán figyeljék a szükséges tájékoztatásokat.
 
Baloghné Lakatos Márta
Intézményvezető


Köszönet!!

Kedves  Táncoslábú Anyukák!

Szeretném megköszönni a Farsangi rendezvényen nyújtott segítő támogatásotokat és, hogy a meglepetés táncotokkal örömöt csaltatok a gyerekek, és a vendégeink szemébe!

Köszönöm, hogy felvállaltátok azt, hogy ennyi ember előtt vidám jelmezbe bujva félre rakva a szégyenlősségeteket, hozzájárultatok a rendezvényünk vidám hagulatához.

Büszkék vagyunk Rátok, mi óvónénik, a gyerekek,  és  úgy gondolom a családtagjaitok is!

Jövőre is számítunk Rátok!  :-)


A farsangi napokban, legyünk, mi is vígabban…

 

Égszínkék Óvoda gyerekeivel családtagjaival megfogadtuk ennek a farsangi dalnak a tanácsát, hiszen a farsang a vigasság, a nevetés, a színes jelmezek ideje.  A gyermekek szüleivel, támogatóink segítségével igyekeztünk megünnepelni ezt a télvégi ünnepet.

A farsangi ráhangolódásban, nagy szerepük volt az óvónéniknek, szépen feldíszítették az óvodánkat, a csoportszobákat faliújságokat és sok verset, dalt, táncot tanulhattak a gyerekek.

Minden kisgyerek azt tervezgette milyen jelmezben érkezzen a bálban, készültek a jelmezek álarcok, szemüvegek, díszek. Közben azt számlálgatták a gyerekek hány napot kell még aludni Farsang napjáig.

A szülők is segítettek a szervezésben, készülődésben, keresték a támogatókat, illetve az anyukák meglepetés tánccal is készültek a gyerekeknek.

A rendezvényünkre nagyon sokan eljöttek, gyerekek szülők, családtagok, mindenki nagy izgalommal várta a gyerekek, és az anyukák fellépését.

Kurucz László Polgármester Úr, Kis Gyula Alpolgármester Úr, Jakabné Tokai Mária Képviselő asszony, Csasztvanné Ballók Éva Igazgató asszony is velünk ünnepelt, köszönjük megtisztelő részvételüket!

Jól sikerült boldog pillanatokat élhettek, át a jelenlévők. Sok taps, finom csemege volt a kis táncosok jutalma.

Ezúton is szeretném megköszönni a rengeteg tombola felajánlást a Támogatóinknak.

Rendezvényünk támogatói:

 • Kurucz László Polgármester Úr
 • Kis Gyula Alpolgármester Úr
 • Jakabné Tokai Mária Képviselő Asszony
 • Bajusz János Ügyvezető Igazgató Cipó ház
 • Butikos Szabó Marika,
 • Dóra Mónika, Vállalkozó,
 • Életjel mentőcsoport
 • Erdélyi Egon Dohány bolt
 • Faragó Ernőnének Virágos Irénke
 • Gál Zsolt Zöldséges
 • Kézér Farm
 • Kis Lászlónak, Szakács
 • Lázár és Társa KFT
 • Papp Róbert Vállalkozó
 • PEZE Pékségnek,
 • Polgárőrség
 • Sámson Andrea és családja
 • Szülői Szervezet
 • Zagyvarékasi Égszínkék Óvoda Konyha
 • Zagyvarékasi Gyermekvár Alapítvány  
 • Zagyvarékasi Vas Műszaki Bolt,

Köszönjük a szülőknek, családtagoknak, és Valamennyi támogatónknak, hogy támogatták az óvodánk farsangi rendezvényét.  A sok segítséget az anyukáknak, apukáknak, Osztásné Szabó Hajnalkának és Banga Editnek, a büfében nyújtott segítségét, a polgárőrök jelenlétét, és valamennyi segítő szándékú támogatását, amivel hozzájárultak a rendezvény sikeréhez.

Baloghné Lakatos Márta

Intézményvezető


MEGHÍVÓ

Szeretettel meghívunk minden kedves érdeklődőt

az óvoda Farsangi báljára!

Ideje: 2020.február 15. 14:00

Helye: Művelődési Ház

Belépődíj: Felnőtt: 500.-     Gyermek: 300:-

Óvodásoknak : Ingyenes

Szívesen fogadunk tombola tárgyakat, melyeket

2020 február 14.-ig az óvodában lehet leadni az óvónéniknél!

Köszönettel:

                                              Óvónénik


Homok tövis ital bemutató az óvodában

 

Óvodánkba ellátogatott Kozák Antal vállalkozó aki homoktövis ital bemutatót, és kóstolót tartott a

és az óvoda valamennyi gyerekének!  A gyerekek érdeklődéssel hallgatták az előadást, kóstolták az igazán egészséges italt, amiben a szükséges napi vitamin megtalálható. Az Anti bácsi által hozott sok finom ital az utolsó cseppig mind elfogyott, mindenkinek nagyon ízlett az ital.

Természetesen, nemcsak a gyerekek , hanem a szülők számára is nagyon hasznos ez az ital, de kapható belőle, lekvár, és többféle termék is, melyek megrendelhetőek az óvodában!

 Nagy Gáborné


Óvodapedagógust keresünk!

A Zagyvarékasi Égszínkék Óvodába Óvodpedagógust keresünk!

Tovább a részletekre...

MEGHÍVÓ SZÜLŐI ÉRTEKEZLETRE

Szeretettel meghívjuk a kedves szülőket,
a 2020. január 29.-én,szerdán 17:00-kor kezdődő:
SZÜLŐI ÉRTEKEZLETÜNKRE!
Vendégeink: Polónyi László
a Damjanich János Általános iskola Igazgatója.
A leendő első osztályos tanító néni, Oláh-Miklós Szilvia.
Témáink:
• Félévi tájékoztatás.
• A Zagyvarékasi Damjanich János Általános iskola bemutatása.
• Iskola előkészítő foglalkozások.
• A Farsanggal kapcsolatos tájékoztatás.
• Kirándulás, ballagás, évzáró megbeszélése.
Óvónénik
 


FELHÍVÁS

 A  Zagyvarékasi Óvoda Gyermekvár Alapítványa megköszönve eddigi támogatásaikat, tisztelettel kéri a támogatóit, hogy a  2019 évi személyi jövedelemadójuk 1%-át szíveskedjenek az óvodások javára felajánlani.

Zagyvarékasi Gyermekvár Alapítvány

Adószámunk:  18835814-1-16

 Az alapítvány célja:

A zagyvarékasi óvodás gyerekek nevelési, oktatási feltételeinek javítása, a gyermekek szociális helyzetének segítése, az ehhez szükséges pénzeszközök folyamatos biztosítása.

Szíves támogatásukat előre is köszönjük!

                                                         Konkáné Fekete Márta


Tájékoztatás a tanköteles korú gyermekek szüleinek

Tájékoztató a gyermek tankötelezettségének megkezdésével kapcsolatban 2020. január 1-jével hatályba lépő jogszabályi változásokról és a szülőket érintő fontosabb tudnivalókról

Tovább a részletekre...

Boldog Karácsonyt!


Ünnep készül, boldog ünnep…

A Zagyvarékasi Égszínkék Óvodában, december hónap érkeztével, a szokásos ünnepi készülődés tartotta izgalomban a gyerekeket. Óvodásaink már nagyon várták a Mikulást. Az ünnepi díszbe öltöztetett óvodában minden a Mikulás várásról szólt. Készültek a mikulásnak az ajándékok, szóltak a dalok, vidáman mondták a verseket a gyerekek. A mikulás várás részeként, a Móricz Zsigmond Művelődési házban is jártunk, színházi előadást tekinthettünk meg, mely természetesen a Mikulás várásról szólt. Az intézményünk pedagógusai meglepetéssel, egy mese előadással készültek a gyerekeknek, A gyerekek nagy izgalommal figyelték a Róka koma, mint Mikulás című mesejátékot. Az óvónénik által játszott kis nyulacskák vidám történetét.

 December 6.-án pedig megérkezett az ősz szakállú Mikulás, Lipták Jani bácsi jóvoltából igazi mikulás élményben részesülhettek a gyerekek.  Sok ajándékkal érkezett a Mikulás, játékokkal, édességgel,  a szülők,  valamint a Zagyvarékasi Óvoda Konyha, a Zagyvarékasi Önkormányzat jóvoltából,  három  finomságokkal teli mikulás csomagnak örülhettek a óvodásaink, valamint Dóra Mónika  helyi vállalkozó támogatásával még szalon cukrot is kaphattak a gyerekek, mellyel a Mikulás kínált meg mindenkit.

      

A családok jóvoltából, sütemény és szörp is jutott a Mikulás bulira. Köszönjük a támogatásokat!

A december a karácsonyi várakozás időszaka. A Nyuszi csoportosaink szép versekkel, dalokkal tették hangulatosabbá a település első adventi gyertyájának meggyújtásának ünnepét.

December 13.-án pedig a nagycsoportos fiúk a néphagyomány szerint Lucázni indultak a helyi intézményekbe.

A középső csoportosok, az idősek klubtagjainak tették még hangulatosabbá a karácsonyi ünnepségüket dalos, verses műsorukkal, kis ajándékkal.  Minden résztvevőnek mosolyt csalva az arcára.

A karácsonyi játszóházunkban, minden csoport képviseltette magát, versekkel, dalokkal, segítve a családokat az ünnepi ráhangolódásban, erősítve az összetartozás jó érzését, Meghatódva énekeltük a csillagszóró szikrázó fénye mellett a Kiskarácsony nagy karácson kezdetű dalt gyerekek, szülők az óvoda dolgozói.

Még egy meglepetésben volt még része óvodásainknak, mert a Jászalsószentgyörgyi műkedvelő előadócsoport Pásztor játékkal szórakoztatta a gyerekeket. Nagy élményt nyújtva a gyerekeknek.

A karácsonyi ünnepvárás legutolsó mozzanata a település Csillagfényes karácsonyi rendezvénye, ahol a Nagycsoportosaink gyönyörű Betlehemes műsorral képviselték az intézményünket.

A december tényleg sok-sok meglepetéssel, örömmel szolgált a gyerekeknek, bizonyára minden kisgyerek számára tudtunk olyan élménnyel szolgálni mely segített az ünnepi ráhangolódásban, a családdal együtt töltött ünneplésben.

Baloghné Lakatos Márta

Intézményvezető


Zsuzsika óvónénitől búcsúztunk

Alig múlt el egy év, és hogy az óvoda aktív és nyugdíjas dolgozói újra összegyűltünk, hogy egy újabb nyugdíjba vonuló óvó nénitől búcsúzzunk.

A gyerekek Zsuzsika óvónénije, Nagy Gáborné 40 év munkában töltött idő után elköszönt az óvodánktól.  Fájó szívvel búcsúzik, mert sok élmény, emlék, szép pillanat, sikerekben gazdag év kötődik számára az óvodánkhoz.

 Fiatal pályakezdőként, szakközép iskolai végzettséggel bolti eladóként kezdte meg a pályafutását. Majd a gyermekei születése után szakképzetlen óvónőként bontogatta szárnyait. A helyettesítés során úgy érezte, ez az a pálya, ami a kreativitásának, gyermekszeretetének megfelelő. Kollégák biztatására elvégezte a Szarvasi óvónőképző főiskolát, majd az általános iskolában napközis tanítóként helyezkedett el. Később pedig óvodapedagógusként rendületlenül dolgozott az óvodánk pedagógus munkaközösségében, velünk, értünk, a gyerekekért.

Hosszú éveken át dolgozott, nagy lelkesedéssel, mindenkor következetesen. Sok-sok gyermek, ma már családanyák-apák kedvence volt, akik a mai napig szívesen emlékeznek vissza a régi óvodás önmagukra, a kirándulásokra, mesékre, meseelőadásokra, tornafoglalkozásokra, közös programokra, élményekre.  Jellemző volt rá, hogy mindig kutakodott kereste az újabb ötleteket, melyeket a csoportjában igyekezett megvalósítani. Az óvodai mozgáskotta módszer bevezetésében nagy szerepet vállalt, igyekezett átadni a tudását a kollégáknak. Figyelemre méltó volt a teherbírása, a kollégákhoz való alkalmazkodó készsége, legfőképpen a gyerekek iránt érzett szeretete.

Az óvodapedagógusi feladatok mellett, mindig vállalt számtalan feladatot a hosszú évek során. Bármilyen kéréssel fordulhattunk hozzá, nagyon aktívan vett részt a feladatok végrehajtásában.

Ezt is köszönjük Zsuzsika! 

Gyorsan elszállt ez a 40 év szinte észrevétlenül, most búcsúzunk, mint nyugdíjastól, megköszönjük mind azt, amit tőled kaptunk, mi munkatársaid, szülők és nem utolsó sorban a volt óvodásaid! ...Búcsúzunk.... És köszöntünk újra itt közöttünk, mert az élet úgy hozta, hogy a betöltetlen álláshelyek miatt igényt tartunk a munkádra!

Kívánjuk, hogy legyen nagyon boldog az elkövetkező időszak számodra.

Kívánunk számodra jó egészségben eltöltött, nyugodt, békés, örömteli, és aktív nyugdíjas éveket!

                                           A Zagyvarékasi Égszínkék óvoda dolgozói,

                                                     Nyugdíjasai, óvodásai nevében

                                                        Baloghné Lakatos Márta

                                                               Óvoda vezető


Születésnapot ünnepeltünk!

A zagyvarékasi Égszínkék óvoda 18. születésnapját ünnepeltük.  Az ünnepre a gyerekek, sok szép verssel, dallal készültek, melyet nagy izgalommal adtak elő az óvodánk indulójának közös éneklése után. A Mini csoportosok, még kicsit megilletődve, de a nagycsoportosok már bátran mondták el a köszöntőjüket.

A rendezvényünkre a Zagyvarékasi Gyermekvár alapítvány egy tortával, üdítővel kedveskedett.  A finom, csoki tortát a Cipó ház készítette. Csillogó szemekkel csodáltuk mindannyian a sok gyertyát és a szikrázó tűzijátékot, a hatalmas tortát.

A születésnapi parti, nem ért véget a tűzijátékos tortával, dalos köszöntővel, mert a köszöntő után zenés táncos műsorral a budapesti honvéd együttes művészei szórakoztatták a gyerekeket Gregus Anikó és Dobrozemszky Gábor.

Nagy sikere volt a vidám zenének, a vígan táncolt valamennyi kisgyerek, együtt énekelték a már ismert dalokat a művészekkel.

  A rendezvényünkön velünk ünnepelt, Kurucz László Polgármester úr, Kiss Gyula képviselő úr, Csasztvanné Ballók Éva a Zagyvarékasi Móricz Zsigmond Művelődési ház igazgatója, Rab Fruzsina és Herczeg Andrea védőnő, Kézérné Szabó Orsolya a Szülői Munkaközösség elnöke  megtisztelt bennünket a  Zagyvarékasi Margaréta egyesület, és az Őszirózsa nyugdíjas egyesület vezetősége, és tagjai. Köszönjük a gyerekek nevében a vendégeinktől kapott üdítőt, és az édességet!

Egy jól sikerült élményekkel teli napot töltöttünk együtt az óvoda születésnapján!

                                                                                       Baloghné Lakatos Márta


Kirándultunk!

 

2019 október 17.-én kirándulni voltunk a nagycsoportos gyerekekkel a Szolnoki Reptár-Repülő múzeumban. A látogatás során sok érdekes élménnyel gazdagodtak óvodásaink. Láthattak repülőket, helikoptereket, a légi közlekedéssel kapcsolatos eszközöket, relikviákat, de a legérdekesebb a játszótér, és az igazi vadászrepülő kipróbálása volt a gyerkeknek.

 

A szülők hozzájárulása mellett nagy segítséget jelentett, hogy a , SZKTT Humán Szolgáltató Központ Családsegítő és Gyermekjóléti központja  pályázati forrásból biztosította a múzeumi látogatásunkhoz az utazás költségét.

AA Zagyvarékasi Égszínkék óvoda Óvodásai, és szülei nevében szeretném megköszönni Német Margit Központvezető asszonynak és munkatársainak a támogatást, mert kirándulással nagy örömet szereztek, a Zagyvarékasi Égszínkék Óvoda nagycsoportos gyermekeinek.

Külön szeretném köszönetünket kifejezni, Tormáné Blaha Veronikának a Gyermekjóléti Szolgálat szociális segítőjének, aki el kísért bennünket a kirándulásra, és segített a gyermekek kíséretében is.

                                                                                            Baloghné Lakatos Márta

                                                                                                  Intézményvezető


Óvodapedagógust keresünk!


Mobilitás Hete

Magyarországon a szeptember 16-tól 22-ig tartó Európai Mobilitási hét programjaihoz óvodánk  is csatlakozott. A gyerekekkel sokat beszélgettünk a környezet védelemről, a mozgás fontosságáról, a helyes gyalogos és kerékpáros közlekedésről. Ennek kapcsán a Móricz Zsigmond Művelődésiház  szervezésében egy rendőr érkezett az óvodánkba ki segített elmélyíteni a helyes közlekedés szabályait. Majd egy játékos kerékpáros vetélkedőn vehettek rész a gyerekek. A vállalkozó kedvű óvodásaink egy-egy fényvisszaverő karszalagot kaptak a többieket pedig csokoládét és üdítővel vendégelték meg a Művelődési Ház dolgozói.

  Az Innovációs és Technológiai Minisztérium, az Agrárminisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma Európa legnagyobb közlekedéssel összefüggő környezetvédelmi kampányához csatlakozva meghirdete a rajz-, fotó- és csoportos kreatív pályázatát.

A mi óvodánkból hét rajzpályázat érkezett

 1.  Kincses Krisztina
 2. Guth Liliána
 3. Tóth Benedek
 4. Révész Nimród
 5. Lázók Norbert
 6. Major Erik
 7. Poros József                        Nagyon büszkék vagyunk minden pályázó óvodásunkra!

Tovább a részletekre...

Faluház napja 2019

Nagy örömünkre a Zagyvarékasi Égszínkék Óvoda Mókus csoportjának nagycsoportosai, a Faluház napján méltón képviselték Intézményünket. Nagyon büszkék voltunk rájuk!!

Gyönyörűen összeállított táncos műsorukkal elkápráztatták a közönséget,

Itt is szeretnék gratulálni a gyerkeknek, a táncot betanító  két pedagógusnak

Konkáné Fekete Márta és Nagy Gáborné Óvodapedagógusoknak!

Baloghné Lakatos Márta

Intézményvezető


A töklámpa faragó pályázaton részvevő gyermekek névsora

Sok szeretettel gratulálok a meghirdetett töklámpa faragó versenyen résztvevő

gyerekeknek, és szüleiknek!

Nagyon sok szép, és ötletes érdekesebbnél érdekesebb figurák születtek. Nem győztük csodálni a családok kreativitását. ügyességét. Az esti sötétségben igazán félelmetesen vigyorogtak a tököcskék, mindenki nagy megelégedettségére.


Elmúlt a nyár, itt az ősz, kampósbottal jár a csősz…..

Az Égszínkék Óvoda családi napjai közül a legelső a szüret, melyre szeretettel vártuk a óvodásaink családtagjait, ismerőseit is.

A sok vendég között megtisztelte a rendezvényünket, Dr. Fekete Nóra Zagyvarékas jegyzője, Kurucz László képviselő úr is.

Az ősz kezdetével a szüreti mulatságot mindig nagy készülődés előzi meg, az óvodában. Őszi vereseket, dalokat mondogatunk, feldíszítjük a csoportszobákat és az óvoda udvarát. Idén a Kézér-farm jóvoltából, kukoricaszárral, szalmabálából készült dekorációval, csőszkunyhóval, rengeteg töklámpással tettük hangulatosabbá az óvodánk udvarát.

Sok szőlőt, gyümölcsöt kaptunk, az anyukák és a nagymamák, finomabbnál finomabb kalácsokat, süteményeket sütöttek.

Az Abonyi Pékség, a Zagyvarékasi Gyermekvár Alapítvány, a Zagyvarékasi Égszínkék Óvoda Konyha, Kiss László, Gál Zsolt, Kézér Csaba vállalkozó is támogatta az óvodánk rendezvényét. Köszönjük ezúton is a támogatásokat.

Vidáman dalolással, mókázással szőlőszemezgetéssel telt a délelőtt, minden csoportban szorgos kezek dolgozgattak, így szaporodott a mustnak való szőlő.

Délután a gyerekek dalos, táncos műsora után, oklevéllel, édességgel jutalmaztuk a töklámpa faragóverseny résztvevőit.

Majd Nagy Gáborné Zsuzsika óvónéni vezetésével kezdődő táncházban vidáman ropták a kicsik, és a nagyobbak, még a szülők is bekapcsolódtak a mulatozásba.

A táncházzal nem fejeződött be a vidám délután, hiszen ezután következett a szüreti vásár, ahol minden kisgyerek vásárolhatott az óvó néniktől kapott krajcárkáért, valamilyen vásárfiát, kedvére ehetett zsíros kenyeret, ihatott mustot, szörpöt, limonádét.

Az óvónénik vezetésével pedig számtalan népi játékot próbálhattak ki a gyerekek, és a családtagok, fazék dobálást, dió pörgetőt, halászatot- fateknőből, kukoricát morzsolhattak kis sámliról, megfigyelhették, hogyan préselik ki az apukák a szőlő levét a mustot.

A Zagyvarékasi Margaréta Ifjúsági néptánc csoport két tagja Kovács Klaudia, és Kardos Attila mezőségi tánccal lepték meg a közönséget. Jó volt látni régen volt óvodásaink táncát.

A szép napsütéses délután, vidáman telt egészen estig, amikor a vendégeink, megcsodálhatták az 56 darab töklámpa hangulatos fényeit.

Ezúton is szeretném megköszönni a sok támogatást, az óvoda valamennyi dolgozójának az aktív közreműködést, rendezvény szervezésében, lebonyolításában végzett munkájukat, a Zagyvarékasi Polgárőröknek a helyszín biztosítását.

 

 

                                                                            Baloghné Lakatos Márta

                                                                                  Intézményvezető


Pályázat


MEGHÍVÓ


Közzétételi lista 2019

A Zagyvarékasi Égszínkék Óvoda

Közzétételi listája

11/1994. MKM-rendelet 32/2008.OKM-rendelettel történő módosítása alapján

2019

Óvodapedagógusok száma: 9 fő

Létszám

Beosztás, munkakör

 

Végzettség

Szakképzettség

1 fő

óvodavezető

főiskola

óvodapedagógus,

óvodavezetői szakvizsga

1  fő

óvodavezető-helyettes

főiskola

óvodapedagógus,

4 fő

óvodapedagógus

főiskola

óvodapedagógus,

3 fő

óvodapedagógus

főiskola

Nyugdíjas óvodapedagógus

 

Nevelőmunkát közvetlenül segítő munkakör:        7 fő

Létszám

Munkakör

Végzettség

Szakképzettség

 1 fő

Óvoda titkár

 főiskola

 

1 fő

Pedagógiai asszisztens

főiskolai

Tanítói

5 fő

dajka

szakmunkás

dajkai szakképzettség

       

Óvodai nevelés év rendje    

A nevelési év szeptember 1-jétől augusztus 31-ig tart.

Az óvoda zárva tartása

Időpont

Felhasználás módja

Nevelés nélküli munkanapok

December, január , május 15

Téli csökkentett létszám miatt

Pedagógusok hospitálása miatt

Nyári zárva tartása

Minden év július első 4 hete

Takarítási szünet

 

 

 

Nemzeti, óvodai ünnepélyek, rendezvények

Ünnepek, rendezvények

Időpont

Szüreti- vásár

Szeptember 19

Ovi szülinap

November 14.

Mikulás az oviban

December 6.

Lucázás az óvodában, helyi intézményekben

December 13

Karácsonyi játszóház

December 18.

Óvodai farsang

Február 15

Nemzeti ünnep – Március 15

Március 15.-e előtti napon

Víz világnapja

Március 21

Húsvéti játszóház, hagyományőrzés

Április 8.

Föld napja, kirándulás

Április 22, -23.

Anyák-napi Gála

Május 7.

Kirándulás a Kisszögbe

Május (madarak-és fák napja)

Gyermeknapi Parti

Május 21

Évzáró, és a nagycsoportosok búcsúztatása

Június első vagy második hétvégéje

 

Nevelőtestületi értekezletek

Nevelőtestületi értekezlet

Időpont

Tanévnyitó értekezlet

Szeptember 5-ig

Évközi nevelési értekezlet

November, április

Nevelési évzáró értekezlet

Június 10-ig

 

Óvodai csoportok száma, a gyermekek létszáma a csoportokban

 

 

Csoportok megnevezése

Korcsoport

Létszám

 

1

Mókus csoport

5-6 évesek

27

 

2

Maci csoport

5-6 évesek

19

 

3

 Nyuszi csoport

4-5 évesek

26

 

4

Süni csoport

3-4 évesek

27

 

5

Katica csoport

2,5-3

19

 

 

Összesen:

 

118

 


MEGHÍVÓ

Szeretettel meghívunk minden kedves Szülőt,

a 2019. szeptember 12.-én csütörtökön,

délután 17:00-kor kezdődő

SZÜLŐI ÉRTEKEZLETÜNKRE!

                                 Óvónénik

 


Eltelt a nyár, kezdődik az óvoda...

Írta: Gyermekpszichológus

Néhány tanács az óvodába való beszoktatáshoz

 Sok kisgyermek életében először kerül távol az otthontól és kerül gyermekközösségbe. Nem csoda, ha az egész család számára nagy izgalom, miként veszi majd az akadályokat.

Vegyük figyelembe, hogy a beszoktatásra bizony időt kell szánni. Egy kisgyermek számára óriási változás ez a megszokott otthoni programokhoz képest.

Ahhoz, hogy minél könnyebben „átvészelhessük” ezt az időszakot, törekedjünk egyfajta állandóság kialakítására az otthon és az óvoda között.

 Jöjjön most néhány tipp, miként könnyíthetjük meg a beszoktatást

 • Beszélgessünk az óvodáról már jóval a kezdés előtt a gyerekkel. Az ember sokszor azt gondolná, ez nem is olyan fontos, úgysem ért még sok mindent előle, de ez nem így van. Minél részletesebben (pl. milyen útvonalon jutunk el oda, hogy néz ki egy foglalkozás stb.) mesélünk neki, annál kézzelfoghatóbbá válik számára mi is vár majd rá. Ha nekünk magunknak is vanak óvodáskori élményeink, nyugodtan osszuk meg vele.
 • Sétáink során haladjunk el az ovi mellett, járjuk be az da vezető utat, és beszéljünk arról mi az az épület, milyen lesz ott neki. Ha van rá mód, egy-egy játék erejéig hadd csatlakozzon ő is a többiekhez.
 • Érdemes megpróbálni a beszoktatás előtti időben egy, az óvodához hasonló napirendet kialakítani otthon.
 • Az ovik nagy részében az első néhány nap nyitott.. Ilyenkor a szülővel együtt tölthetik napjaikat a kicsik. A teljes leválás csak fokozatosan történik meg.
 • Érdemes előre megtervezni, mikor szeretnénk őt hazahozni és minden esetben beszéljük meg vele, mikor megyünk érte. (Elköszönéskor se próbáljunk elmenekülni) Célszerű nem általánosságban beszélni, hanem a nap valamilyen eseményéhez kötni a hazamenetel időpontját. Így is könnyen előfordulhat, hogy sírással végződik a búcsú, de az új emberek, új játékok és a nap többi történése biztosan elfeledteti vele a szomorúságot.
 • A későbbiekben előfordulhat, hogy nem lesz kedve a gyereknek óvodába menni, de jobb, ha ilyenkor nem maradunk vele otthon. Az elején úgyis épp eleget hiányoznak a különböző betegségek miatt. Ha keveset jár, sok mindenből kimarad, kevesebb barátja lesz és fejlődésben is lemaradhat társaihoz képest. 

Bizonyos "tünetek" előfordulhatnak az óvodakezdés után. Ilyen lehet, ha újra elkezd bepisilni, rágja a körmét, esetleg rosszat álmodik. Persze nem biztos, hogy ez az óvodakezdésnek köszönhető, de érdemes elgondolkodni rajta és feltárni az okokat.

Végül de nem utolsó sorban lássuk be, a beszoktatás és az elszakadás nem csak a gyermeket érinti. Nekünk szülőknek is tudnunk kell őt elengedni. Ha a gyermek azt látja, az anyja vonakodva viszi óvodába és nehezen hagyja ott, akkor egyből arra gondol, biztosan valami rossz fog itt vele történni.

Legyünk inkább büszkék arra, mennyit nőtt ez a gyerek! Máris óvodás, pedig nemrég született! :)

Vissza a listához...

MEGHÍVÓ


Béke futók Zagyvarékason

Magyarország az idén huszadik alkalommal kapcsolódik be az európai országokat összekötő váltóba. A Peace Run (Békefutás) a világ legnagyobb váltófutása, amelynek célja, hogy a sport összekovácsoló ereje által fejlessze az egyének, közösségek és nemzetek közötti békét és barátságot. 

 

A Peace Run tulajdonképpen egy ünnepsorozat, amely végigvonul a településeken, országokon és földrészeken, az egész világon. Útján reményt, barátságot és örömöt hirdet.

Az alapító, Sri Chinmoy alapelveit követve, minden országban a helyi szervezők önkéntesen végzik munkájukat, a helyi közösségek szolgálatára, a nemzetközi barátság és megértés jegyében.

2019 május 23.-án mi is a Zagyvarékasi Égszínkék Óvoda pedagógusai, és óvodásai ,  köszöntöttük a településünkre érkező,  Béke futás részvevőit, dallal és a Peac Run jelképével díszített  zászlókkal . Ezzel kifejezve, hogy számunkra is nagyon fontos a Béke, a harmónia.

 


Gyermeknap az Égszínkék Óvodában

Májusi eső aranyat ér mondja a szólás-mondás, mi azért nem nagyon örültünk neki a gyermeknapi rendezvényünk alkalmával.

Hiszen nagy örömmel készülődtünk az idei gyermeknapra, sok finomsággal, meglepetés Buborék partival, arcfestéssel, sokféle ügyességi játékkal.

 A csöpörgős eső ellenére nagyon vidámra sikerült a parti, a gyerekek vidám tánca után Gregus Anikó és Dobrozemszky Gábor a Budapesti Honvéd Együttes művészei igazán színvonalas műsorral szórakoztatták a gyerekeket.  Óvodásaink, és a leendő óvodásaink együtt énekelték a fellépő előadókkal a már jól ismert dalokat, táncolhattak, mozoghattak kedvükre.  A szülők örömmel nézték a gyerekek vidám arcát.

A családi nap további részében mindenki kipróbálhatta ügyességét, a dobó, célzó, horgászos játék során, készültek a gyereknapi szép nyakláncok, fogytak a finom zsíros kenyerek, a limonádé, és a szörp is kelendő volt.

A legnagyobb érdeklődés talán az arcfestésnél volt, sorban várakoztak a gyerekek, hogy a számukra legkedvesebb figura, képét ölthessék magukra, voltak, akik hercegnős, pókemberes, különböző állatkák képét kérték az arcukra. Mindenki megelégedéssel nézegette magát a tükörben. Készültek a fotók az aranyos kis arcocskákról.

A szomorú idő ellenére nagyon vidám délután töltöttünk együtt.

 Rendezvényünk nem sikerülhetett volna a támogatóink segítsége nélkül.  Köszönjük, Király Zsoltnak a PEZE Pékség ügyvezető Igazgatójának, és Gál Zsolt vállalkozóknak a felajánlásaikat, az Őszirózsa nyugdíjas egyesületnek az édességeket, a Zagyvarékasi Óvoda konyhának, a szülőknek, Szülői szervezetnek, a Zagyvarékasi Gyermekvár Alapítványnak, a támogatást, a Zagyvarékasi Polgárőröknek a helyszín biztosítását.

 

                                                             Baloghné Lakatos Márta

                                                        Zagyvarékasi Égszínkék Óvoda

                                                                  Intézményvezető

 


Óvodapedagógust keresünk!


Tájékoztatás

 

Tájékoztatjuk a kedves szülőket,

hogy 2019 május 17.-én pénteken, az óvoda dolgozóinak elfoglaltsága miatt

NEVELÉS MENTES NAPOT TARTUNK,

ezért az óvoda ezen a napon

ZÁRVA TART!


Gyermeknapi Meghívó

Sok szeretettel meghívunk minden kis óvodásunkat,

és leendő kis óvodásunkat, családtagjaikat a

2019. május.15.-én délután 15:30 kor kezdődő Gyermeknapi Partinkra.

Sokféle szórakozási lehetőséggel várjuk a vendégeinket:

A gyerekek táncos felvonulása.

Buborék party GREGUS ANIKÓ ÉS DOBROZEMSZKY GÁBOR, A BUDAPESTI HONVÉD EGYÜTTES MŰVÉSZEIVEL.

Barkácsolás, halászat, arcfestés / elsősorban az óvodás gyerekeknek/,

trambulin, célbadobó játékok

A Gyermekvár alapítvány jóvoltából lesz sok finom  szendvics, limonádé, szörp is.

Kérjük támogassák a rendezvényünket egy-egy zacskó süteménnyel ropogtatni valóval

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

ÓVÓNÉNIK

 


Anyáknapi meghívó

Sok szeretettel meghívjuk a

kedves édesanyákat és nagymamákat, nevelő szülőket

a 2019.május 9.-én 16:30 kor kezdődő

ANYÁKNAPI GÁLÁNKRA!

Óvónénik és a gyerekek


HÚSVÉTI TOJASFSTŐ ÉS RAJZVERSENY


MEGHÍVÓ A HÚSVÉT JÁTSZÓHÁZBA

 

Kedves Szülők, és Gyerekek!

Közeledik a Húsvét, köszöntsük együtt a tavaszt!

 

2019. április 17-én, SZERDÁN 15:30-tól szeretettel várunk mindenkit a HÚSVÉTI JÁTSZÓHÁZUNKBA!

Belépő:1db csoki tojás /fő

 

Programok:

 • Az óvodásaink köszöntő műsora
 • Az óvónénik meglepetés műsora
 • Minden csoportszobában barkácsolás
 • Nyuszi simogató
 • A húsvéti rajzpályázat és tojásfestés eredményhirdetése
 • Tojáskereső verseny

 

  A programok ideje alatt a tornaszobában megtekinthető a gyerekek által készített, húsvéti kézműves munkákból összeállított kiállítás.

 

                     Mindenkit szeretettel várunk!                             

 Az Óvoda dolgozói

 


ÓVÓDAI BEÍRATÁS


Ünnepre készültünk

Donászy Magda: Március 15.

Melegebben süt ma a nap elmúlt már a hosszú tél.
Minden házon zászlót lenget a víg márciusi szél.

Magyarország szabadságát ünnepeljük e napon,
Háromszínű magyar zászló azért leng a házakon.

Már az óvodában is megemlékezünk a Nemzeti ünnepünkről, Március 15.-ről

Természetesen a gyermekek életkorának megfelelő módon. Készültek a magyar zászlók, kokárdák, a szép ünnepi falak, versekkel-dalokkal emlékeztünk meg a szabadságharc hőseiről. A település kopjafájához elhelyeztük a gyerekek apró nemzeti színű kokárdáit, madárkáit, és zászlóit.

 

Tovább a részletekre...

Farsangoltunk

 Itt a farsang áll a bál…

Vígan szólt az ének a Zagyvarékasi Égszínkék Óvodai farsangi rendezvényén, sok kis óvodás vidáman ropta a táncot a táncparketten, és a színpadon. Nagy örömünkre sokan eljöttek a farsangi bálunkra, külön öröm volt számunkra, hogy megtisztelte rendezvényünket Jánosi József polgármester Úr, Szabó Viktor Képviselő úr is. Minden család nagy izgalommal készült a télbúcsúztató rendezvényünkre a gyerekek és családtagjaik tervezgették  ki milyen jelmezben fog jönni a bálba.

Tovább a részletekre...

FELHÍVÁS

Segítsünk Tomikának a gyógyulásban!

 

A Zagyvarékasi Égszínkék Óvoda kollektívája gyűjtést szervez,

Csatlakozzanak, a felhivásunkhoz, akinek lehetősége van pénz adománnyal támogassa Anikó óvónénink kis unokájának gyógyulását!❤️ 

A befolyt összeget Tomika gyógyulására ajánjuk fel.

 

Tovább a részletekre...

Meghívó Hit és Erkölcstan oktatással kapcsolatos tájékoztatóra


Jelmez kölcsönzés az óvodában

Felhívjuk a kedves szülők figyelmét,

hogy intézményünkben jelemez kölcsönzésre is van lehetőség

2019 február 7.-én délután 15:00-tól

szeretettel várjuk az érdeklődő gyerekeket szülőket!

Sok szép jelmez közül válogathatnak!


MEGHÍVÓ

Szeretettel meghívunk minden kedves érdeklődőt az óvoda Farsangi báljára.

Ideje : 2019-02-16 du 14:00

Helye : Művelődési ház

Belépődíj:      Felnőtt: 500.- Ft      Gyermek: 300.-Ft

A farsangi bálra jelmezek kölcsönözhetők az óvodában 2019.02.07.du 15:00-tól.

A felajánlott tombola tárgyakat

2019. február 16.-ig becsomagolva adják le az óvónéniknél.

Köszönettel: Óvónénik


MEGHÍVÓ


Felhívás

FELHÍVÁS

 A  Zagyvarékasi Óvoda Gyermekvár Alapítványa megköszönve eddigi támogatásaikat, tisztelettel kéri a támogatóit, hogy a  2018 évi személyi jövedelemadójuk 1%-át szíveskedjenek az óvodások javára felajánlani.

Zagyvarékasi Gyermekvár Alapítvány

                                                             Adószámunk:  18835814-1-16

Az alapítvány célja: A zagyvarékasi óvodás gyerekek nevelési, oktatási feltételeinek javítása, a gyermekek szociális helyzetének segítése, az ehhez szükséges pénzeszközök folyamatos biztosítása.

Szíves támogatásukat előre is köszönjük!

                                                                                                 Konkáné Fekete Márta

                                                                                                    Az Alapítvány Elnöke


Karácsony, Karácsony arany csengő a fákon...

Karácsony várás az Óvodában

A 2018-as év utolsó óvodai rendezvénye a karácsonyi játszóház volt, melyet a gyerekek betegsége miatt igen családias körben rendeztünk meg. De annál nagyobb szeretettel vártuk a szülőket, családtagokat, hogy együtt hangolódjunk a közelgő karácsonyi ünnepre.

Tovább a részletekre...

Karácsonyi üdvözlet

 

Áldott, és békés karácsonyi ünnepeket,

és boldog új évet kívánunk valamennyi kis óvodásunknak, családtagjaiknak!

A zagyvarékasi Égszínkék Óvoda dolgozói nevében:

Baloghné Lakatos Márta

Intézményvezető


Kis karácsony, nagy karácsony...

Meghívó

Kellemes Karácsonyi ünnepeket kívánva,

sok szeretettel meghívunk

minden kedves szülőt érdeklődőt,

a 2018 december 19.-én szerdán 15:30-kor kezdődő

Karácsonyi játszóházunkba!


Lucázni voltunk

Luca, Luca kitty-kotty, kitty-kotty...

Tovább a részletekre...

Itt járt a Mikulás

Közzétéve: 2018.12.06

„Ősz szakállán dér rezeg, messzi földről érkezett”

Az Égszínkék Óvodába már nagyon vártuk a messzi földről érkező Mikulást!

                              

Tovább a részletekre...

17 éves lett a Zagyvarékasi Égszínkék Óvoda

Közzétéve: 2018.11.14

17 éves lett a Zagyvarékasi Égszínkék Óvoda

Tovább a részletekre...

Szüreti vásár az Égszínkék Óvodában

Szüreti vásár az Égszínkék Óvodában

Tovább a részletekre...

Búcsúztunk a nyugdíjba vonuló Polónyi Zsuzsika óvónénitől

Zsuzsika óvónénitől búcsúztunk

Tovább a részletekre...

Gratulálunk jubiláló pedagógusainknak!

Gratulálunk a Jubiláló Pedagógusainknak!

Tovább a részletekre...

DOKUMENTUMOK

Kedves szülők, látogatók!

A Zagyvarékasi Égszínkék Óvoda régi honlapjának elérhetősége:

http://ovoda.zagyvarekas.hu/ovoda/hirek

Csatolt fájlok:
Közzétéve: 2018.10.13
Közzétéve: 2018.10.13
Közzétéve: 2018.10.13
Közzétéve: 2018.10.13

.

Zagyvarékasi Égszínkék Óvoda és Konyha


Elérhetősége:

5051 Zagyvarékas Gyimesi utca 4.

Telefonszám: 06-56-540-025

Email: ovoda@zagyvarekas.hu

Intézményvezető: Baloghné Lakatos Márta

Intézményvezető helyettes: Oczella Anikó

Tovább a részletekre...

KÖSZÖNTŐ-ARCHÍVUM ELÉRHETŐSÉG

Szeretettel köszöntjük Önöket Óvodánk honlapján!

 Baloghné Lakatos Márta óvodavezető

A Zagyvarékasi Égszínkék Óvoda és Konyha honlapjának archívuma, megtekinthető itt:

http://ovoda.zagyvarekas.hu/ovoda/hirek