Zagyvarékas címere
Akadálymentesített változat
Szechenyi 2020

Köszöntő

Kedves Látogató!
Tisztelettel köszöntjük Önt Zagyvarékas Község Önkormányzatának honlapján.
Honlapunk segítségével szeretnénk eligazodást nyújtani elérhetőségeinkről, tájékoztatást adni községünk értékeiről, látnivalóiról, nevezetességeiről.
A megújult honlapunkon a közérdekű és egyéb információk feltöltése folyamatos, a végleges állapot eléréséig szíves türelmét kérjük.
Az alábbi link segítségével Ön tájékozódhat községünk megszűnt honlapján a település adottságairól, eseményeiről és az igénybe vehető szolgáltatásokról.
Érdeklődését és visszajelzését köszönjük!Zagyvarekas-polgarmestere

Az Önkormányzat intézményei...

- Egészségház

- Művelődési Ház

- Bölcsőde

- Óvoda

- Iskola

- Faluház-tájház

Ismerje meg településünket!

Régészeti leletek tanulsága szerint Zagyvarékas területe igen régen lakott hely...

Honfoglaláskori leleteket is találtak a régészek környékünkön.

Falunk múltjáról írásos emlékünk csak a sokkal későbbi időktől van. Községünk neve először 1323-ban jelenik meg írásban egy királyi birtokadományozásról szóló okiratban. A településnek rangot adó kőtemplomáról egy 1347-ben kelt oklevél tesz említést...

tovább...

Legfrissebb híreink...2022. 03. 01. áramszünet


Tervezett üzemszünet: 2022.03.01.            08:00 - 14:00 -ig

 

Település

Közterület neve

Közterület jellege

Házszámtartomány

Zagyvarékas

63540 Gyimesi út tr ellátási területe

 

teljes (konyha) (Alkotmány u. 24)

 

Alkotmány

utca

21-51, 12-26 (iskola)

 

Zsilip

utca

teljes

 

Gyimes

utca

teljes

 

Aradi

utca

59/1, 36

 

Liszt F.

utca

teljes

 

Rákóczi

utca

61-67 (páratlan)

 

Dózsa

tér

teljes

 

Csángó

utca

teljes

 

Posta

utca

teljes

 

Széchenyi

utca

teljes

 

Szív

utca

teljes

 

Wesselényi

utca

teljes

 

Béke

utca

teljes

 

Páva

utca

teljes

 

Koszorú

utca

teljes

 

Hajó

utca

teljes

 

Szigony

utca

teljes

 

Mester

utca

teljes

 

Remény

utca

teljes

 

Pajzs

utca

teljes

 

Szabadság

tér

teljes

 

Iskola

utca

teljes

 

Aradi

utca

1-59/2, 2-34

 

Ponty

utca

teljes

 

Pozsonyi

utca

9-25, 10/2-60

 

Pipa

utca

teljes

 

Dr. Taródi B.

utca

teljes

 

Thököly

utca

1-21, 2-18

 

Rákóczi

utca

25-67, 20-68

 

Fekete L.

utca

1-21, 2-18

 

Álmos

utca

teljes

 

Szent János

utca

3-9, 6-14

 

Fürdő

utca

17

 

 

 


2022. 02. 11. áramszünet


Tervezett üzemszünet: 2022.02.11.            09:30 - 15:00 -ig

Település

Közterület neve

Közterület jellege

Házszámtartomány

Zagyvarékas

Csárda

utca

1-41, 2-48

 

Csárda

utca

43/1, 43/2

 

Csárda

utca

45-87/1, 54-96

 

 

 

hrsz.: 029/7, 029/12

 


Vágányzári információ


Tisztelt Lakosság!

A MÁV-START ZRT. tájékoztatása alapján 2022. január 29-től 2022. január 30-ig naponta 8:00 – 15:40-ig Tápiószecső – Nagykáta állomások között végzett pályakarbantartási munkák miatt a 120a Budapest – Újszász – Szolnok vasútvonalon egyes vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. A vasútvonal részletes vágányzári menetrendje megtalálható az állomási pénztáraknál, ügyfélszolgálatoknál, illetve elérhető a MÁVDIREKT +36 (1) 3 49 49 49-es telefonszámán és a www.mavcsoport.hu honlapon.

A vágányzárról bővebb információt az alábbi fájlban olvashatnak:

Hirdetmény_Tápiószecső-Nagykáta.pdf

 


Pályázat Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói állására


Zagyvarékas Község Polgármesteri Hivatal                  

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár, Közösségi Ház

Művelődési Ház igazgató

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                      

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5051 Zagyvarékas, Fekete Lajos út 1.

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5051 Zagyvarékas, Táncsics Mihály utca 25.

 

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A jogszabályban és a Képviselő-testület által meghatározott közművelődési célok és programok megvalósítása. Az intézmény alapító okiratában foglalt feladatok ellátása. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben foglalt könyvtári és közművelődési feladatok ellátása. A település közművelődési tevékenységének, a helyi ünnepségek lebonyolításának, a helyi klubok, önszerveződő közösségek tevékenységének koordinálása. Helyi, térségi kiállítások megszervezése, kulturális versenyek szervezése, lebonyolítása. Rendezvények lebonyolításához pályázatok elkészítése. A Könyvtár működtetésével kapcsolatos feladatok ellátása. Az intézményvezető feladata és felelőssége az intézmény szakszerű, jogszerű és hatékony működésének biztosítása, szakmai munkájának irányítása, képviselete. A település kulturális kommunikációjának irányítása. Az intézmény dolgozói fölött munkáltatói jogkör gyakorlása. Felelős az intézmény gazdálkodásáért, a fenntartó által hozott intézményt érintő döntések végrehajtásáért.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                      

Pályázati feltételek:

  • Felsőfokú képesítés,
  • könyvtári vagy közművelődési
  • Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
  • Büntetlen előélet
  • Felsőfokú végzettség és közművelődési szakképzettség, vagy nem szakirányú felsőfokú végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakképesítés
  • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

Szakmai önéletrajz

Az iskolai végzettséget/- ket igazoló oklevél hitelesített másolata

Az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai program

Szakmai gyakorlatot igazoló dokumentum

Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban szereplő személyes adatok kezeléséhez a pályázati anyaggal összefüggésben hozzájárul

Nyilatkozat arról, hogy vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségét teljesíti

Nyilatkozat arról, hogy nyílt vagy zárt képviselő-testületi ülésen való tárgyaláshoz járul hozzá.

Tanúsítvány az akkreditált többfunkciós intézmény vezetésére vonatkozó államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam elvégzéséről vagy az elvégzésről szóló szándéknyilatkozat

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. február 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Fekete Nóra jegyző nyújt, a 56540021 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Zagyvarékas Község Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (5051 Zagyvarékas, Rákóczi út 56. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I/4230-1/2021 , valamint a munkakör megnevezését: Művelődési Ház igazgató.

 

Elektronikus úton hivatal@zagyvarekas.hu részére a hivatal@zagyvarekas.hu E-mail címen keresztül

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati döntést, a bizottsági véleményezést követően a Képviselő-testület hozza. A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási határidejét követő, eljárási és véleményezési időszak utáni Képviselő-testületi ülés, legkésőbb 2022. február 28. A Zagyvarékas Község Önkormányzata fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. február 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

www.zagyvarekas.hu - 2022. január 13.

 

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.zagyvarekas.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.


Csatolt fájlok:
Közzétéve: 2022.01.12


Hétvégi oltási akciónapok a zagyvarékasi Egészségházban

Közzétéve: 2022.01.11

Tisztelt Lakosság!

Hétvégi oltási akciónapok a zagyvarékasi Egészségházban.

Helyszín:  Zagyvarékas, Egészségház

Időpontok: 2022.január 21. Péntek  14:00-18:00

                     2022.január 22. Szombat 10:00-18:00

                    2022.január 28. Péntek 14:00-18:00

                    2022.január 29. Szombat 10:00-18:00

 

Feltételek: Személyazonosság igazolására érvényes dokumentum, TAJ kártya felmutatása

Regisztráció és időpontfoglalás nem szükséges! A regisztráció papír alapon a helyszínen történik.

Oltóanyagszervezés szempontjából, ha nem az egyadagos Sinopharm (kínai) védőoltást szeretnék, telefonon előzetesen egyeztessen a háziorvossal !

Elérhető védőoltások: Sinopharm, Janssen, Pfizer

 

Kinek ajánlott a települési akciónapok keretén belül felvehető védőoltás?

 

- aki ideáig meggyőzhetetlen volt, de az október-novemberi hónapokban Zagyvarékason végigvonuló COVID-19 járvány idején sem produkált pozitív gyorstesztet, de védettségi igazolványt szeretne! Akinek a betegsége enyhe lefolyású volt ,( 1-3 napos hőemelkedés, átmeneti szaglászavar, 1-2 hétig tartó köhögés) nyugodtan felveheti január közepétől a COVID-19 elleni első védőoltását, nem számíthat ellenanyagszint vizsgálattal magas értékre. 

 

-aki 2021.-ben már megkapta az 1. védőoltást, de betegség vagy más ok miatt az alapimmunizáláshoz szükséges 2. védőoltása még hiányzik. Ők időpontot már nem tudnak online foglalni. 

 

-aki mindkét védőoltását megkapta, de 4 hónapnál több idő eltelt az utolsó védőoltása óta és NEM volt COVID-19 okozta megbetegedése az elmúlt 4 hónapban ( 2021.október közepe óta) 

Az Omikron variáns estében csak 3 védőoltás felvétele ad fokozott védelmet.

 

Védettségi igazolványhoz kötött OEP térített ellátások: tervezhető fogászati, szájsebészeti ellátások, rehabilitációs ellátások egészségügyi intézményen belül (pl. mozgásszervi, kardiológiai, pulmonológiai rehabilitációs ellátások), invazív beavatkozások (pl. vastagbéltükrözés, gyomortükrözés, tervezhető sebészeti műtétek)

 

Helyi  gyakorlatban ez annyit jelent, hogy tervezhető fogászati ellátás ( foghúzáson kívül minden fogászati ellátás) vagy védettségi igazolvánnyal vagy 48 órán belül elvégzett negatív PCR vizsgálattal vehető igénybe! A PCR vizsgálat ilyen esetben csak 18 év alatt térítésmentes, minden egyéb esetben magánúton elvégzendő. Helyben csak gyorsteszt végzése történik a beavatkozás napján!

 

További információ az alábbi elérhetőségeken kérhető:  06-56-540-012, 06-56-540-010

További híreink...