TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00018 - Fenntartható közlekedés fejlesztése Zagyvarékason


Fenntartható közlekedés fejlesztése Zagyvarékason
TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00018
2017.10.01

A közgyűlés döntött a pályázatok benyújtásáról
Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. március 03-i ülésén tárgyalta és 33/2016. (III.3.) számú képviselő-testületi határozatával döntött a TOP 3. prioritása keretében megvalósítandó, első ütemben tervezett pályázatok előkészítéséről és benyújtásáról, továbbá a szükséges előkészítési források biztosításáról.
A határozatban Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyta, hogy a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében a „Fenntartható közlekedés fejlesztése Zagyvarékason” munkacímű pályázat benyújtásra kerüljön.

Támogatási szerződés aláírása
A Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül TOP-3.1.1-15 „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” tárgyú felhívást tett közzé, melyre Zagyvarékas Község Önkormányzata TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00018 azonosító számon regisztrált, majd 2016. április 18-án befogadott támogatási kérelmet nyújtott be.
A Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága 2017. május 4-én kelt támogatási döntés szerint 135,04 millió forint összegű támogatásra érdemesnek ítélte 100%-os támogatási intenzitás mellett. A Támogatási Szerződés az aláírást követően 2017. június 06-án lépett hatályba.

A projekt célja
A Széchenyi 2020 program keretében 135,04 millió forint európai uniós támogatás segítségével valósul meg Zagyvarékason a „Fenntartható közlekedés fejlesztése Zagyvarékason” című projekt. Zagyvarékason jelenleg nincs kiépített kerékpárút-hálózat, a fejlesztés eredményeként azonban 1700 m kerékpárút létesül. A projekt megvalósítása biztosítja a biztonságos közlekedési feltételeket valamennyi közlekedő számára, a gyalogátkelőhelyek kialakításával és a kerékpárosok átvezetésével.
Zagyvarékason a kerékpáros hálózat kialakítása egy hosszútávú fejlesztési koncepció, mely több megvalósítási szakaszra bontható. Jelen projekt két, kiemelkedő prioritású szakasz kialakítását érinti.
A második szakasz, a 32135 j. útnak a 32 sz. főút körforgalmú csomópontja és a Zagyvarékas lakott terület határa (Külső-Rákóczi utca vége) közötti szakasz. Ezen a külterületi útszakaszon célszerű a kerékpáros forgalmat „levenni” a közútról. A tervezett kerékpárút hossza több, mint 1 km hosszúságú (1060 m).
A harmadik szakasz kialakítása az alábbiak szerint tervezett: A Külső-Rákóczi utcának, mint a 32135 j. út szervízútjának a kijelölése kerékpáros forgalomra. A Külső-Rákóczi utca az országos közúttal párhuzamosan, annak szelvény szerinti baloldalán húzódik mintegy 640 m hosszon az Erdő utca – Móricz Zsigmond utca csomópontig. Ezen az útszakaszon, mint kisforgalmú és vegyes forgalmú úton lehet a kerékpáros forgalmat is bonyolítani. A meglévő útburkolat állapota rossz, az aszfalt töredezett, kátyús, foltokban javított. A kerékpáros forgalom ide terelése előtt útburkolat javítás is szükséges a projekt keretein belül.
A felújított útburkolaton 50 m-ként két oldalon a burkolatszéleken kerékpáros piktogramok felfestése, forgalomtechnikai beavatkozások megvalósítása vált indokolttá. A fejlesztés eredményeként táblák kihelyezése az elsőbbségiviszonyok rendezésére kerül sor, a sebességkorlátozás 30 km/h lesz.
A befejezés tervezett dátuma: 2019.08.312020.08.29.
SAJTÓKÖZLEMÉNY

KERÉKPÁRÚT ÉPÜLT ZAGYVARÉKASON

A Széchenyi 2020 program keretében 135 millió forint európai uniós támogatás segítségével valósult meg Zagyvarékason a „Fenntartható közlekedés fejlesztése Zagyvarékason” című projekt. A fejlesztés hatására Zagyvarékason kiépülhetett az első kerékpárút, melyen 1700 méter hosszan lehet biciklizni. A projekt megvalósítása biztosítja a biztonságos közlekedési feltételeket valamennyi közlekedő számára, a gyalogátkelőhelyek kialakításával és a kerékpárosok átvezetésével.
Zagyvarékason a kerékpáros hálózat kialakítása egy hosszútávú fejlesztési koncepciót foglal magában.
Jelenleg a 32 sz. főút körforgalma és a Zagyvarékas lakott területének határa közötti szakaszon épült egy több, mint 1 km hosszúságú kerékpárút. Továbbá az országúttal párhuzamosan, a Külső-Rákóczi utcán 640 m hosszan az Erdő utca – Móricz Zsigmond utca csomópontig terjed a bicikliút.

A projekt zárása: 2020.08.29.

Zagyvarékas Község Önkormányzata