Zagyvarékas Község Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása

Az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet határozza meg az ASP rendszerrel (a továbbiakban: ASP) kapcsolatos önkormányzati feladatokat, határidőket, mely csatlakozni kötelesek az ASP-hez. Zagyvarékas Község Önkormányzatának két rendszerrel, a gazdálkodási és az önkormányzati adórendszerrel 2017. január 1-jétől kötelező jelleggel kell alkalmaznia az ASP-t, majd fokozatosan a többi alrendszerhez is csatlakozni szükséges 2018. június 30-ig.
A keretrendszer a szakrendszerek számára egységes felületet és hozzáférést, egységes felhasználó- és jogosultságkezelést, valamint a rendszerszintű menedzsment (üzleti) funkciók elérését biztosítja. A támogató rendszerek az önkormányzati ASP rendszer napi adminisztratív, ügyfélszolgálati és működtetési feladatait segítő alkalmazások.

Az önkormányzati ASP rendszer szakrendszerei:
a) iratkezelő rendszer,
b) önkormányzati települési portál rendszer (opcionális csatlakozás)
c) az elektronikus ügyintézési portál rendszer, ide értve az elektronikus űrlap-szolgáltatást,
d) gazdálkodási rendszer,
e) ingatlanvagyon-kataszter rendszer,
f) önkormányzati adó rendszer,
g) ipar- és kereskedelmi rendszer,
h) hagyatéki leltár rendszer.

A kötelező csatlakozás kapcsán lehetőségünk volt arra, hogy a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 számú Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez című felhíváshoz csatlakozzunk 2016. szeptember 30-ig, melynek keretében az alábbiakra pályáztunk:
1.1 Eszközök beszerzése
1.2 Működésfejlesztés és szabályozási keretek kialakítása
1.3 Önkormányzatok elektronikus ügyintézése
1.4 Önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítása, migrációja
1.5 Oktatásokon történő részvételhez kapcsolódó utazás
1.6 Tesztelés, élesítés

Az elnyert pályázati támogatás összege 7.000.000 Ft, melyhez jelenleg önrészt nem kell biztosítanunk, mivel 100%-ban támogatott projektről van szó, azonban a rendszer kiépítésével és használatával kapcsolatban merülhetnek fel majd költségek.

A képviselő-testület vonatkozó határozatai:
117/2016. (IX.14.) önkormányzati ASP központhoz történő csatlakozáshoz
143/2016. (XII.8.) ASP Szolgáltatási Szerződés megkötésének jóváhagyásáról