Magyar Falu Program
MFP-ÖTU/2020
Önkormányzati tulajdonban lévő út-hídépítés/felújítás

Kedvezményezett neve: Zagyvarékas Község Önkormányzata
Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program- Önkormányzati tulajdonban lévő út-hídépítés/felújítás-2020 című (MFP-ÖTU/2020)
Projekt címe: Zagyva-híd felszerkezetének felújítása
Azonosító száma: 3081266459
Szerződött támogatás összege: 21.073.110.-Ft
Támogatás mértéke: 100%
A projekt megvalósításának éve: 2021

A projekt tartalmának rövid bemutatása:
Zagyvarékas Község Önkormányzata Zagyva-híd felszerkezetének felújítására nyújtott be pályázatot a Magyar Falu Program keretében. A Zagyvarékasi Zagyva-híd felszerkezete egynyílású, kéttámaszú, körszegmens felsőövű, szegecselt, alsópályás rácsos acélszerkezet, pályatartókkal együtt dolgozó vasbeton pályalemezzel. A híd felszerkezetének teljes acélszerkezete jelentős mértékű korróziós állagleromlást szenvedett. Az előrehaladott korróziós károsodás jelei minden szerkezeti elemen egységesen megtalálhatók voltak. A főbb tartószerkezeti elemek mellett az acélszerkezetű hídtartozékok is jelentősen korrodáltak: így többek között a hídkorlátok, a víznyelők illetve a kiemelt szegélyek élvédői. A híd bevonatrendszere közel 50 éves. A korábbi festékbevonat élettartama minden tervezési határán túl volt, állapota teljesen lepusztult volt, tönkrement, védőhatása már nem volt. Fentiek alapján megállapítható volt, hogy pályázatunkkal a híd tovább már nemodázható állagmegóvása érdekében az acél felszerkezetének teljes korrózióvédelmét kívántuk helyreállítani illetve megújítani.
A támogatói okiratban meghatározott fejlesztési cél a közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozott, ezért a beruházás megvalósíthatósága érdekében árajánlatkérési eljárás került megindításra. A beszerzési eljárás eredményes volt, melyet Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. november 5-én megtartott ülésén hirdetett ki.
A műszaki tervezői tevékenységet megbízási szerződés alapján Hubai Sándor műszaki tervező látta el.
A nyertes kivitelezővel (Stílusterv Kft) a vállalkozási szerződés megkötése 2020. november 11. napján megtörtént.
Ez követően a kivitelezési munkálatok elkezdődtek, műszaki ellenőr felügyelete mellett. A kivitelező a szerződésnek megfelelően határidőre elkészítette a munkát. A műszaki dokumentáció alapján a létesítmény első osztályban átvételre került 2021. február 21-én.

A megvalósult beruházásról fotódokumentáció került az elszámoláshoz benyújtásra. A megítélt támogatási összegből 96.012.-Ft nem került felhasználásra, mely összeg visszafizetéséről az önkormányzat intézkedett.

A megvalósult projekt hozzájárul a településkép javulásához és a lakosság komfortérzetének erősödéséhez, a község közlekedési infrastruktúrájának fejlődéséhez.

A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2022.06.30.