Magyar Falu Program
MFP-AEE/2021
Orvosi eszközök beszerzése a zagyvarékasi Egészségházban

Kedvezményezett neve: Zagyvarékas Község Önkormányzata
Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program - Orvosi eszközök beszerzése - 2021 című (MFP-AEE/2021)
Projekt címe: Orvosi eszközök beszerzése a zagyvarékasi Egészségházban
Azonosító száma: 3289588238
Szerződött támogatás összege: 1.905.000.-Ft
Támogatás mértéke: 100%
A projekt megvalósításának éve: 2021

A projekt tartalmának rövid bemutatása:
A pályázat célja volt, a településen élők számára az egészségügyi alapellátás feltételeinek javítása, a megfelelő orvosi eszközállomány beszerzésének elősegítése.

A Projekt műszaki-szakmai tartalmának, eredményeinek, hatásainak, indokoltságának részletes bemutatása:
A projekt helyszíne Zagyvarékas belterületén, a Szabadság tér 9. szám alatt,
településközponti vegyes övezetben található. A telken álló épületben jelenleg háziorvosi/ házi gyermekorvosi rendelők, fogorvosi rendelő, védőnői rendelők vannak
kialakítva. Az önkormányzat EKG-i és defibrillátorai elég elavultak voltak, melyek gyakran nem voltak képesek megfelelő módon ellátni funkciójukat, hibás eredményeket adtak. Ezen eszközöket az önkormányzat saját forrásból nem tudta megvásárolni, jelen projekt szükségessége is megmutatkozik ebben. Az eszközlista szakmai indokoltsága, hogy az általános egészségügyi felméréshez szükséges eszközök kerültek beszerzésre.

A megítélt 1.905.000.-Ft támogatásból a csatolt üzembehelyezési jegyzőkönyvben is szereplő eszközök kerültek megvásárlásra.

(2db HeartScreen 112C-1EKG készülék 12 csatornás hordozható EKG készülék, 12 elvezetéssel, aritmia analízis, ritmus -esemény nyomtatás, valamint 2 db Heart Sine samaritan PAD 350P félautomata defibrillátor CPR támogatással)
A teljes támogatási összeg a pályázat megvalósítása érdekében felhasználásra került, ebből adódóan az önkormányzatnak támogatás visszafizetési kötelezettsége nem keletkezett.
A megvalósult projekt hozzájárul a lakosság egészségügyi komfortérzetének erősödéséhez.

A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2021.12.31.