Magyar Falu Program
MFP-KOEB/2021
Kommunális eszközök beszerzése a zagyvarékasi közterületek karbantartására

Kedvezményezett neve: Zagyvarékas Község Önkormányzata
Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program - Kommunális eszköz beszerzése - 2021 című (MFP-KOEB/2021)
Projekt címe: Kommunális eszközök beszerzése a zagyvarékasi közterületek karbantartására
Azonosító száma: 3289595951
Szerződött támogatás összege: 14.950.951.-Ft
Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása:
A pályázat célja, hogy az önkormányzat a munkagépek beszerzésével hozzájáruljon a belterületi közterületek megfelelő karbantartásához, közparkok, járdák, járda melletti zöldterületek, emlékhelyek fenntartásához, gondozásához, a településtisztasági szolgáltatásokhoz, valamint a köztisztasági szolgáltatásokhoz.
A Projekt műszaki-szakmai tartalmának, eredményeinek, hatásainak, indokoltságának részletes bemutatása:
A projekt során az önkormányzat többféle eszköz, gép beszerzését tűzte ki célul. Az eszközökkel, gépekkel a településen az utak űrszelvényébe benövő fás szárú vegetáció visszavágását, útcsatlakozásokban az ún. rálátási háromszögek biztosítását, keletkező növényi hulladék elszállítását, az esetleges illegális hulladéklerakások felszámolását kívánjuk elvégezni. Fentiek mellett a településen lévő vízelvezető árkok karbantartása is jelentős mértékű, melyhez elengedhetetlenül szükséges a megfelelő gépek rendelkezésre állása.

Az elnyert támogatás összege: 14.950.951.-Ft. Az önkormányzati önerő összege: 3.005.084.-Ft.

A projektben az alábbi eszközök beszerzése történt meg:
• 1 db Foton Traktor LOVOL TB-504/C
• 1 db IGJ Pótkocsi FARMER MINI F-20
• 1 db GEO Talajmaró IGN-180
• 1 db HUSQVARNA TC-242TX gyűjtős fűnyíró traktor
• 7 db HUSQVARNA 545 RX FŰKASZA
A megvalósult projekt hozzájárul a településkép javulásához és a lakosság komfortérzetének erősödéséhez, a község közlekedési infrastruktúrájának fejlődéséhez.

A teljes támogatási összeg a pályázat megvalósítása érdekében felhasználásra került, ebből adódóan az önkormányzatnak támogatás visszafizetési kötelezettsége nem keletkezett.

A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2022.12.31.