Magyar Falu Program
MFP-KTF/2020
Móricz Zsigmond Művelődési Ház tetőszerkezetének felújítása és közösségszervező alkalmazásának bértámogatása


Kedvezményezett neve: Zagyvarékas Község Önkormányzata
Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program- Közösségi tér ki-/átalakítás és foglalkoztatás-2020 című (MFP-KTF/2020)
Projekt címe: Móricz Zsigmond Művelődési Ház tetőszerkezetének felújítása és közösségszervező alkalmazásának bértámogatása
Azonosító száma: 3084175824
Szerződött támogatás összege: 22.223.301.-Ft
Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása:
Zagyvarékas kulturális életének alapintézménye a Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár. Az intézmény a település központjában található, jól megközelíthető,
akadálymentes. Egy épületben található a könyvtár és a művelődési ház is. A pályázat
keretében önkormányzatunk a Fekete Lajos út 1. szám alatt található Móricz Zsigmond
Művelődési Ház és Könyvtár tetőszerkezetének (magastető) felújítását tervezte, továbbá 1 fő közösségszervezőt is kívánt alkalmazni.

A projekt műszaki-szakmai tartalmának, eredményeinek, hatásainak, indokoltságának részletes bemutatása:
Az intézmény rendkívül rossz állapotú, folyamatosan beázó magastetőjének felújítására eddig még nem került sor. A beruházás keretében terveztük a fedélszék szerkezeti elemek kb. 25 %-nak cseréjét, csapadék víz elvezető fólia beépítését, új cseréplécezést és új cserépfedést, bádogos szerkezetek és ereszdeszkázat cseréjét. Farkasházi István személyében egy többéves művelődés és közösségszervezői tapasztalattal rendelkező közösségszervező foglalkoztatását terveztük és valósítottuk meg 2020. november 1 - 2021. október 31. napja között. A helyi közösségi tér fejlesztésével, valamint közösségszervező foglalkoztatásával a projekt hozzájárul településünk népességmegtartó erejének növeléséhez, társadalmi kohézió megerősödéséhez, elősegítve a fiatalok helyben maradását, az elvándorlás visszatartását, elősegíti a helyi közösségi folyamatok megvalósítását. Fontosnak tartjuk a fiatal generáció minél szélesebb körű bevonását, ezzel is biztosítva a hagyományok megtartását, továbbvitelét, a generációk közötti kommunikáció és együttműködés erősítését, a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének fejlesztését.

A támogatói okiratban meghatározott fejlesztési cél a közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozott, ezért a beruházás megvalósíthatósága érdekében árajánlatkérési eljárás került megindításra. A beszerzési eljárás eredményes volt, melyet Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. október 20-án megtartott ülésén hirdetett ki.
A nyertes kivitelezővel (Stílusterv Kft) a vállalkozási szerződés megkötése 2020. október 26. napján megtörtént.
Ez követően a kivitelezési munkálatok elkezdődtek, műszaki ellenőr felügyelete mellett. A kivitelező a szerződésnek megfelelően határidőre elkészítette a munkát. A műszaki dokumentáció alapján a létesítmény első osztályban átvételre került 2020. december 17-én.

A megvalósult beruházásról fotódokumentáció került az elszámoláshoz benyújtásra. A megítélt támogatási összegből 956.373.-Ft nem került felhasználásra, mely összeg visszafizetéséről az önkormányzat intézkedett. A tájékoztatás, nyilvánosság biztosítására a támogatói tábla az intézményen került elhelyezésére.

A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2022.05.31.