Magyar Falu Program
MFP-KEB/2022
Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása

Kedvezményezett neve: Zagyvarékas Község Önkormányzata
Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program- Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása 2022 című (MFP-KEB/2022)

Projekt címe: Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtárban közösségszervező bértámogatása
Azonosító száma: 3344736758
Szerződött támogatás összege: 3.525.600.-Ft
Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása:
Zagyvarékas kulturális életének alapintézménye a Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár. Az intézmény a település központjában található, jól megközelíthető, akadálymentes. Egy épületben található a könyvtár és a művelődési ház is. A pályázat keretében önkormányzatunk 1 fő közösségszervezőt kívánt alkalmazni.
A Projekt műszaki-szakmai tartalmának, eredményeinek, hatásainak, indokoltságának részletes bemutatása:
Molnár Ivett személyében egy művelődés és közösségszervezői tapasztalattal rendelkező közösségszervező foglalkoztatását terveztük és valósítottuk meg 2022. augusztus 15 - 2023. augusztus 14. napja között. A helyi közösségi tér fejlesztésével, valamint közösségszervező foglalkoztatásával a projekt hozzájárul településünk népességmegtartó erejének növeléséhez, társadalmi kohézió megerősödéséhez, elősegítve a fiatalok helyben maradását, az elvándorlás visszatartását, elősegíti a helyi közösségi folyamatok megvalósítását. Fontosnak tartjuk a fiatal generáció minél szélesebb körű bevonását, ezzel is biztosítva a hagyományok megtartását, továbbvitelét, a generációk közötti kommunikáció és együttműködés erősítését, a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének fejlesztését.
A megvalósult beruházásról fotódokumentáció került az elszámoláshoz benyújtásra.
A teljes támogatási összeg a pályázat megvalósítása érdekében felhasználásra került, ebből adódóan az önkormányzatnak támogatás visszafizetési kötelezettsége nem keletkezett.

A tájékoztatás, nyilvánosság biztosítására a támogatói tábla az intézményen került elhelyezésére.