Magyar Falu Program
MFP-OJKJF/2021
Közterületi játszótér építése a zagyvarékasi Vasúti Újtelepen


Kedvezményezett neve: Zagyvarékas Község Önkormányzata
Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – Óvodai játszótér és közterületi játszótér fejlesztése - 2021 című (MFP-OJKJF/2021)
Projekt címe: Közterületi játszótér építése a zagyvarékasi Vasúti Újtelepen
Azonosító száma: 3282938122
Szerződött támogatás összege: 4.924.920.-Ft
Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása:
A játszóterek nemcsak az otthonhoz közeli rekreáció lehetőségét biztosítják, hanem komoly szerepük van a szociális készségek fejlesztésében. A gyerek a játszótéren ki tudja élni mozgásigényét, testileg-lelkileg felüdül, egészségesebbé válik, s közben tanulgatja a társadalmi kapcsolatteremtést és a közösségben való szerepvállalást. Emellett a játszótér a nemzedékek közösségi találkozóhelye is. Az épületeken kívüli szabad területeken a gyerekek játékkal edzik testüket, megismerkednek a természeti törvényekkel, fizikai összefüggésekkel, egyre több tapasztalatot szereznek.
Fentiekre tekintettel ezért az önkormányzat célul tűzte ki egy új közterületi játszótér kialakítását a zagyvarékasi vasúti Újtelepen.

Az átadásra kerülő létesítmény a Magyar Falu Program keretében 2021-ben meghirdetett „óvodai játszótér és közterületi játszótér fejlesztése” című pályázati kiírás alapján elnyert pályázati támogatásból és önkormányzati önerőből valósult meg.
Az elnyert támogatás összege: 4.924.920.-Ft. Az önkormányzati önerő összege: 1.155.556.-Ft.

Az óvodai játszótéri eszközök beszerzése és telepítése feladatok ellátására 2022. május 13-án vállalkozási szerződést kötöttünk a Faberland Kft-vel.
A szerződésben vállalt feladat 2022. október 7-én teljesítésre került.
Az eszközök TÜV hitelesítésre kerültek.
A beszerzett eszközök megfelelő minőségi tanúsítvánnyal rendelkeznek, szabványnak megfelelőek, biztonságosak.

A projekt keretében beszerzésre került 1 db Toronyhinta, 1 db Fészek hinta, 1 db Egyszemélyes rugós játék, 1 db mérleghinta, 1db hulladékgyűjtő, 1 db támlás pad.
A teljes támogatási összeg a pályázat megvalósítása érdekében felhasználásra került, ebből adódóan az önkormányzatnak támogatás visszafizetési kötelezettsége nem keletkezett.

A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2022.12.31.