Nyomtatványok:

Kattintson a képre a nyomtatványok letöltéséhez!

e-Ügyintézés:Kattintson a képre az e-Ügyintézés elindításához!

Számlaszámok:

Építményadó: 70300015-18097175
Helyi iparűzési adó: 70300015-18097199
Földbérbeadásból származó jövedelem: 70300015-18097261
Gépjárműadó: 70300015-18097285
Pótlék: 70300015-18097216
Bírság és végrehajtási ktg.: 70300015-18097209
Talajterhelési díj: 70300015-11024673
Államigazgatási illeték beszedési: 70300015-11025430

Kereskedelem:Kattintson a képre az Ipari és kereskedelmi adatok nyilvános adatbázis eléréséhez!

Felelős állattartásKérjük, ha valaki kutya tartására vállalkozik, tartsa szem előtt a felelős állattartás szabályait és mérlegelje, hogy meg tudja-e teremteni háziállata személyes szükségleteit és a saját környezetének jogos elvárásait kielégítő körülményeket, hiszen, a felelőtlenül tartott kutyák a gazda hibájából gyakran ideggyengévé és támadóvá válhatnak.
A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Kormányrendelet szabályai alapján a kutyatartás főbb szabályai a következők:
1. A törvény rendelkezései alapján az állattartó gondoskodni köteles az állat megfelelő és biztonságos elhelyezéséről, szakszerű gondozásáról, szökésének megakadályozásáról.
Tilos a kistestű ebet 10 m2-nél, közepes testű ebet 15 m2-nél, nagytestű ebet 20 m2-nél kisebb területen tartósan, a kistestű ebet 4 m-nél, közepes testű ebet 6 m-nél, nagytestű ebet 8 m-nél rövidebb eszközzel tartósan kikötve tartani.
2. Közterületen az eb tulajdonosának biztosítania kell, hogy az eb, sem más állatot, sem embert harapásával ne veszélyeztethessen. Belterület közterületén – kivéve az ebek futtatására kijelölt területet – ebet csak pórázon lehet vezetni. Közterületen ebet csak olyan személy vezethet, aki az eb irányítására, kezelésére és féken tartására képes.
3. A kutya tulajdonosának évente kötelező veszettség elleni védőoltást a kutyának beadatni, valamint az ebet transzponderrel (chip) megjelöltetni.
4. Aki tevékenységével vagy mulasztásával az állatok védelmére, kíméletére vonatkozó jogszabály vagy hatósági határozat előírását megsérti, vagy annak nem tesz eleget, magatartásának súlyához, ismétlődéséhez, és különösen az állatnak okozott sérelem jellegéhez, időtartamához igazodó mértékű állatvédelmi bírságot köteles fizetni.
A határidőre meg nem fizetett állatvédelmi bírság, adók módjára behajtandó köztartozás.
A 244/1998 (XII.31.) kormányrendelet értelmében a bírság alapösszege 75.000 Ft, melyet a rendeletben szereplő, szorzók tovább emelnek, pl.:
- kedvtelésből tartott állat, szorzó: 1-3
- ha az állat kötelező egyedi jelölését nem végezte el, szorzó: 3
- ha az előírt férőhely-igényeket nem teljesítette, ezzel az állat mozgását a megengedettől eltérően korlátozta, szorzó: 5
Kiszámolás:
3x3x5x75.0000 Ft=45x75.000 Ft=3.375.000 Ft

Zagyvarékas Község Önkormányzata és Jászladány Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény közötti megállapodás alapján, a gyepmesteri feladatok Zagyvarékas község közigazgatási területén a kóbor ebek befogására és elhelyezésére vonatkozik. Így az esetlegesen ingatlanról történő elszállítás és az állatok tartásának költsége, ha az a gyepmester bevonásával történik, az eb tulajdonosát terheli.
Kérem, az alábbi állatvédelmi szabályok betartásával tartson állatot!
Az állattartó köteles:
- a jó gazda gondosságával eljárni, az állat fajának, fajtájának és élettani szükségleteinek megfelelő életfeltételeiről gondoskodni,
- gondoskodni az állat igényeinek megfelelő rendszeres, de legalább napi egyszeri ellenőrzéséről,
- az állat megfelelő és biztonságos elhelyezéséről, szakszerű gondozásáról, szökésének megakadályozásáról,
- biztosítani a megkötve tartott vagy mozgásában egyéb módon korlátozott állat számára is a zavartalan pihenés és a sérülésmentes mozgás lehetőségét.
Tilos az állatot:
- kínozni,
- emberre vagy állatra uszítani, illetőleg állatviadalra idomítani,
- kényszertakarmányozásra fogni, kivéve az egészségügyi megfontolásból való kényszerű táplálás esetét,
- a kíméletét nem biztosító módon mozgatni és szállítani, elhelyezni,
- a teljesítőképességét felismerhetően meghaladó teljesítményre kényszeríteni,
- természetellenes és önpusztító tevékenységre szoktatni.
- elűzni,
- elhagyni,
- kitenni,
- állatot a nemi vágy kielégítésére irányuló cselekmény során felhasználni.
Az állatvédelmi előírásokat helyben, folyamatosan ellenőrizzük és maximálisan betartatjuk!
Amennyiben Ön gondatlan tartást észlel, kérjük, forduljon a területileg illetékes JEGYZŐHÖZ és/vagy állatvédelmi szervezetekhez!

TEGYÜNK EGYÜTT AZ ÁLLATTARTÁSI KULTÚRA JAVÍTÁSÁÉRT!!!